Da li ih i vi pravite? 🤔

Srpski jezik jeste jedan od najtežih jezika za učenje zbog veoma komplikovanih gramatičkih pravila. Stoga ne treba da nas začudi zbog čega većina ljudi pravi pravopisne greške.

U nastavku teksta naveli smo neke od najčešćih grešaka i naveli objašenjenja. Počinjemo: 😁

Pravilno: NE ZNAM

Nepravilno: NEZNAM

Odrična rečca NE se uvek piše odvojeno od glagola.

Foto: Unsplash.com

Pravilno: SA MNOM

Nepravilno: SAMNOM

Predlog SA uvek se piše odvojeno od lične zamenice JA u instumentalu (mnom-e)

Pravilno: JE LI / JE L'

Nepravilno: JELI / JEL

Kraći oblik pomoćnog glagola JESAM uvek se piše odvojeno od rečce LI.

Pravilno: SUMNJA

Nepravilno: SUMLJA

Reč SUMLJA ne postoji u srpskom jeziku i samim tim je nepravilna.

Foto: Unsplash.com

Pravilno: MI BISMO

Nepravilno: MI BI / MI BI SMO

Prvo lice množine aorista glasi MI BISMO.

Pravilno: NEPREPOZNATLJIV

Nepravilno: NE PREPOZNATLJIV

Rečca NE uvek se piše spojeno sa pridevima.

Da li ste neke od ovih grešaka i vi pravili? 😁

Autor: redportal.rs

#gramatika

#pravopis