Zašto slonovi ne boluju od raka stalno?

Na mnogo načina, rak je slučajna bolest. Određene navike - poput pušenja i zloupotrebe supstanci - ili genetske predispozicije povećaju tu šansu, ali svaki put kada se ćelija replicira postoji šansa da nešto pođe po zlu, što dovodi do toga da se ćelije reprodukuju van kontrole i razviju u rak.

Stoga se čini logičnim da će 2 stvari povećati šansu za razvoj raka: broj ćelija koje se repliciraju, tj. Veličina organizma; i koliko dugo organizam živi, što pruža više replikacija i više šanse da bi se nešto moglo pokvariti. Ali ako je to slučaj, zašto slonovi ne boluju od raka stalno?

U novoj studiji objavljenoj u časopisu eLife, naučnici su otkrili da su slonovi - i verovatno drugi veliki kopneni sisari - evoluirali čitav arsenal gena za suzbijanje tumora koji sprečavaju stvaranje tumorskih ćelija. Kopije ovih gena nalaze se u većem broju nego kod drugih životinja i možda su evoluirale zajedno sa njihovim džinovskim telima da bi održale rast.

Naučnici sada veruju da je moguće da tajne novih terapija karcinoma leže u genomima većih životinja.

Utvrđivanjem kako su velike dugovečne vrste evoluirale bolje načine za suzbijanje raka, možemo naučiti nešto novo o tome kako evolucija funkcioniše i nadati se da ćemo pronaći načine da to znanje iskoristimo kao nadahnuće za nove tretmane raka.

Studija je uključivala istraživanje genoma slonova u potrazi za genima supresorima tumora, kako bi se otkrilo da li imaju dodatne kopije koje mogu poboljšati njihovu zaštitu. Prethodno istraživanje je naglasilo da su slonovi duplirali dobro poznati i važan gen za supresiju tumora TP53, koji sprečava ćelije od nekontrolisane deobe. Da bi saznali više, istraživači su želeli da ispitaju da li je ovo izolovano od TP53 ili je deo šireg evolucionog trenda.

Da li je trend opšti? Ili je trend specifičan za jedan gen? Otkriveno je da je to opšte: slonovi imaju puno, puno, puno dodatnih kopija gena za supresiju tumora i svi oni verovatno malo doprinose otpornosti na rak.

Zanimljivo je da slonovi nisu jedini koji imaju urođenu odbranu od raka. Čini se da i drugi afroterijanci imaju dodatne kopije gena za supresiju tumora. Iako su rođaci slonova, mnoge od ovih životinja su prilično male, što sugeriše da su duplikacije nastale pre ili tokom evolucije ogromnih tela.

Nažalost, imati dodatne kopije nekih gena za supresiju tumora takođe može biti štetno za životinju, što predstavlja svojevrsni evolutivni kompromis. Iako se mogu braniti od karcinoma, povećana ekspresija TP53 kod miševa povezana je sa raznim drugim bolestima, poput progerije ranog starenja. Istraživači veruju da se to ne događa kod slonova jer su duplikacije pod dovoljnom regulacijom gena da spreče prekomernu ekspresiju, sprečavajući negativne efekte.

Autor: redportal.rs

#kancer

#rak

#slonovi

#životinje