Ruski predsednik je dodao da je vlada aktivno uključena u pripremu ključnih pretpostavki za razvoj novih regiona

Nove regione Rusije treba uključiti u nacionalne projekte i obezbediti im finansiranje, izjavio je danas predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin.

- Neophodno je uključiti nove subjekte Ruske Federacije u realizaciju nacionalnih projekata, što takođe znači da treba obezbediti finansiranje aktivnosti nacionalnih projekata na teritorijama DNR, LNR, Hersonske i Zaporoške oblasti - rekao je Putin na prvom sastanku sa članovima vlade u 2023. godini, prenose RIA Novosti.

Kazao je da je vlada aktivno uključena u pripremu ključnih pretpostavki za razvoj novih regiona i pridruživanje nacionalnim projektima i ukazao da taj posao još nije završen.

- Neophodno je rešiti preostala pitanja što je pre moguće - poručio je Putin.

Prema njegovim rečima, za tekuću godinu trebalo bi da budu postavljeni ključni pokazatelji učinka za razvoj Zaporožja, Hersonske oblasti, LNR i DNR.

- Mislim na jedinstvene transparentne kriterijume za rad ne samo regionalnih i opštinskih, već i federalnih vlasti, kako bi lokalne kolege, zajedno sa vladom, ministarstvima, resorima, mogli da koncentrišu svoje napore i resurse na one prioritetne oblasti koje zahtevaju pažnju - naveo je Putin.

Takođe, pozvao je na dalje smanjenje siromaštva i nejednakosti.

Putin je istakao da ekonomsku politiku Ruske Federacije treba graditi tako da dovede do povećanja realnih zarada Rusa i smanjenja siromaštva i nejednakosti.

- Neophodno je graditi mere ekonomske politike na način da dovedu do povećanja realnih zarada i primanja ljudi, a uz mere socijalne podrške, pre svega, porodica sa decom, obezbediti dalje smanjenje siromaštva i nejednakosti - rekao je Putin na sastanku sa članovima vlade.

Autor: Tanjug

#Ruska Federacija

#Vladimir Putin

#novi regioni

#uvrstiti