Ubijanje tumora uz pomoć tumora 🧐

Dvostepena terapija koja može da eliminiše postojeće tumore i da spreči formiranje novih je u razvoju. Ciljajući glioblastome, agresivnu i smrtonosnu formu moždanog tumora, terapija je osmišljena da spreči ponovnu pojavu raka - što je i uspela na eksperimentima na miševima.

Kako je izjavio autor studije Halid Šah:

Naš tim je vodila prosta ideja: uzeti ćelije kancera i transformisati ih u ćelije ubice tumora i u vakcine. Uz pomoć genetskog inženjeringa uspeli smo da recikliramo ćelije kancera i da ih transformišemo u terapeutsku alatku uz pomoć koje se eliminišu ćelije raka i stimuliše imuni sistem da uništi primarne tumore i da spreči pojavu novih.

Iako je ideja prosta, kao i u svemu u nauci, praksa je teška. Većina vakcina protiv karcinoma koristi neaktivne ćelije tumora, slično kao i kod antivirusnih vakcina, da bi pomogli imunom sistemu da prepozna pretnju, identifikuje aktivne tumore i da ih uništi. Međutim, ova studija i ova terapija imaju za cilj da pretvore žive ćelije tumora u anti-kacer lovce koje će i uništiti druge ćelije tumora i omogućiti imunom sistemu da memorizuje kako da se bori protiv ćelija karcinoma i sledeći put ako se pojave.

Da bi u tome uspeli, okrenuli su se tehnologiji editovanja genoma CRISPR - Cas9.

Žive ćelije tumora, po studiji, treba reformisati na taj način da pokrenu ispuštanje imunomodulatora koji pomažu imunitetu da uništi ćelije karcinoma mozga - dok sa druge strane same aktiviraju reakciju imunitreta i imunih ćelija.

Ono što čini ovaj pristup rešavanju problema karcinoma toliko obećavajućim, jeste to što žive ćelije tumora drektno same po sebi jure ka drugim ćelijama karcinoma na koje se kače - na taj način sa sobom dovlačeći i ćelije imunog sistema direktno do mete.

Tim je vakcinu testirao na miševima, koji poseduju model imunog sistema veoma sličan ljudskom, zbog čega su rezultati dosta slični kao i da se pristupilo testiranju na ljudima. Terapija je nakon testiranja pokazala da je sigurna i efektiva, kao i da daje dugoročnu zaštitu imunitetu.

Kako navodi Šah, ovakav pristup nije ograničen samo na tumore vrste glioblastom - već je primenjiv i na druge takođe:

Naš cilj je da ovaj inovativni pristup prilagodimo i razvijemo u terapijsku vakcinu, koja će imati snažan uticaj i primenu u medicini.

Autor: redportal.rs

#CRISPR

#Miševi

#Tumori ubice

#Vakcina

#eliminisanje

#genetski inženjerin

#imunizacija

#karcinom

#medicina

#moždani tumor

#rak

#rak mozga

#testiranje

#transformacija

#tumor