Nova istraživanja došla do još saznanja

Da bismo razumeli kada su osobe sa COVID-19 najverovatnije infektivne, tim naučnika je sproveo studiju koja je nedavno objavljena u časopisu The Lancet Microbe.

Istraživali su 3 stvari: virusno opterećenje (kako se količina virusa u telu menja tokom infekcije), prolivanje virusa (trajanje vremena kada neko izbacije virusni genetski materijal, što ne mora nužno značiti da je osoba zarazna) i izolacija živog virus (bolji pokazatelj zaraznosti osobe, jer se živi virus izoluje i testira da li se može umnožavati u laboratoriji).

Otkrili su da je virusno opterećenje dostiglo vrhunac u grlu i nosu (za koji se smatra da je glavni izvor prenošenja) vrlo rano u bolesti, posebno od prvog dana simptoma do petog dana simptoma - čak i kod ljudi sa blagim simptomima .

Takođe su otkrili da se genetski materijal još uvek može otkriti u uzorcima brisa grla ili stolice i nakon nekoliko nedelja. Ali ni u jednom uzorku prikupljenom nakon 9 dana simptoma nije pronađen nijedan živi virus. Iako neki ljudi, posebno oni sa teškom bolešću ili sa oslabljenim imunološkim sistemom mogu imati živ virus i duže.

Rezultati sugerišu da će zaraženi SARS-CoV-2 najverovatnije biti vrlo zarazni nekoliko dana pre nego što simptomi počinu i narednih 5 dana. To objašnjava zašto je bilo tako teško sadržati COVID-19, jer se vrlo brzo širi rano u toku bolesti.

Studije praćenja i modeliranja kontakata takođe pokazuju da je prenos najviši u prvih 5 dana kada se pojave simptomi. Prema nedavnom istraživanju, period najveće zaraznosti je u roku od oko 5 dana od početka simptoma.

Ovaj rani vrhunac virusnog opterećenja sugeriše da osoba sa COVID-19 treba da se izoluje čim simptomi počnu, a da ne čeka rezultate testa, da bi sprečila dalji prenos.

Autor: redportal.rs

#COVID-19

#koronavirus

#virusi