Nova pravila zbog velike količine otpada

Evropska komisija je danas predložila nova pravila o ambalaži u EU, koja je rastući izvor otpada i zabrinutosti potrošača.

U proseku svaki Evropljanin "proizvede" skoro 180 kg ambalažnog otpada godišnje i bez ikakvih akcija ova količina će se povećati na gotovo 215 kg do 2030. godine.

Nova pravila imaju za cilj da zaustave ovaj trend i ona će obezbediti opcije pakovanja za višekratnu upotrebu, osloboditi se nepotrebnog pakovanja i obezbediti jasne etikete za ispravno recikliranje, čime će omogućiti potrošačima jasan pregled i uvid.

Autor: tanjug.rs

#brisel

#nova pravila

#otpad

#zivotna sredina