Ljudi u većini industrijskih država ne piju kišnicu, ali da u mnogim delovima sveta postoje oni koji to rade, očekujući da ta voda nije opasna po zdravlje

Jednim od poslednjih istraživanja je utvrđeno da kišnica u skoro svakom delu sveta sadrži opasnu količinu trajnih hemikalija.

Per/polifluoroalkilne supstance (PFAS) spadaju u veliku grupu hemikalija koje je napravio čovek, a kojih nema u prirodi. Poznate su kao trajne supstance, jer se ne mogu razgraditi u prirodi. Koriste se u ambalaži za hranu, elektronske uređaje, kozmetiku i posuđe.

Istraživački Univerziteta Stokholm su primetili da su ove supstance prisutne i u kišnici, i to u skoro svakom delu svijeta. Izuzetak nije ni Antarktik. Spomenute supstance znatno negativno utiču na kvalitet vode.

Među njima su perfluorooktanske kiseline (PFOA), za koje se navodi da mogu uzrokovati i rak. Ian Kazins, koji je predvodio spomenuto istraživanje, je ukazao da kišnica bilo gde u svetu nije sigurna za piće ako se u obzir uzmu standardi Sjedinjenih Američkih Država kojima je određena njihova maksimalna količina.

Napomenuo je da ljudi u većini industrijskih država ne piju kišnicu, ali da u mnogim delovima sveta postoje oni koji to rade, očekujući da ta voda nije opasna po zdravlje.

Analizirano je i koliko su navedene supstance opasne po zdravlje. Pa se tako dovode u vezu s poremećajima fertiliteta, povećanim rizikom od raka i poteškoćama u razvoju djece. S druge strane, pojedini smatraju da se ne može dokazati uzročno-posledični odnos između ovih hemikalija i narušenog zdravlja. Uprkos tome, pojedini pozivaju da se uvedu oštrije zabrane za PFAS, prenosi Euronews.

Autor: redportal.rs

#istraživanje

#kišnica

#voda

#zdravlje