Prema hitnoj uredbi, rate Rumuna i preduzeća čiji su prosečni mesečni troškovi povećani za najmanje 25% mogu da se reprogramiraju za kredite odobrene do 30. aprila 2022. godine

Vlada Rumunije je danas odobrila hitnu uredbu kojom se fizičkim i pravnim licima dozvoljava da odlože otplatu rata svog bankarskog kredita na period od devet meseci.

Prema hitnoj uredbi, rate Rumuna i preduzeća čiji su prosečni mesečni troškovi povećani za najmanje 25% mogu da se reprogramiraju za kredite odobrene do 30. aprila 2022. godine. Obustavljaju se na zahtev zajmoprimca na period od najmanje mesec dana do najviše 9 meseci.

Odloženo plaćanje obaveza dužnici, prema odluci Vlade, mogu imati samo jednom za jedan kredit.

Autor: redportal.rs

#kredit

#odloženo plaćanje

#rata

#rumunija