Američka Uprava za hranu i lekove mogla bi da odobri ekstazi već 2022. godine

Prema najnovijim istraživačima, terapija potpomognuta preparatom poznatim kao MDMA ili Ekstazi je u stanju da pomogne ljudima sa teškim posttraumatskim stresnim poremećajem (PTSP).

U ažuriranoj studiji koja je prvi put objavljena u maju u časopisu Nature Medicine, autori sa Univerziteta u Njujorku su pacijentima sa teškim PTSP-om dali 3 doze MDMA, u kombinaciji sa manuelnom terapijom u periodu od 18 nedelja.

Grupa je otkrila da je došlo do značajnog i snažnog slabljenja simptoma PTSP-a i funkcionalnog oštećenja.

Pored toga, istraživači su rekli da je ekstazi značajno ublažio simptome depresije i da nije povećao pojavu sklonosti ka suicidu niti izazvao neželjene događaje potencijalne zloupotrebe tokom studije.

Takođe nije bilo očiglednog uticaja prethodne upotrebe antidepresiva na efikasnost terapijskog ispitivanja i nije bilo očigledne veze između trajanja ili početka dijagnoze PTSP-a i efikasnosti lečenja.

- Ovi podaci pokazuju da je, u poređenju sa manualnom terapijom neaktivnim placebom, terapija potpomognuta MDMA veoma efikasna kod osoba sa teškim PTSP-om, a lečenje je bezbedno i dobro se toleriše, čak i kod onih pacijenata sa komorbiditetima - napisali su naučnici u izveštaju.

- Zaključujemo da terapija potpomognuta MDMA predstavlja potencijalni prodorni tretman koji zaslužuje ubrzanu kliničku procenu - dodali su.

Studija ističe da ekstazi smanjuje aktivnost u amigdali, koja je deo mozga koji obrađuje strah.

Sećanja povezana sa strahom se smiruju i dolazi do oslobađanja oksitocina, rekao je autor i osnivač i izvršni direktor MAPS-a Rik Doblin.

Podaci studije, kažu dalje autori, ukazuju na potencijalnu korist terapije potpomognute ekstazijem u odnosu na farmakoterapije prve linije sertralina i paroksetina koje je odobrila američka Uprava za hranu i lekove (FDA) i zahtevaju dodatna istraživanja. FDA bi mogla da odobri MDMA za PTSP već sledeće godine.

Svako može razviti PTSP u bilo kom uzrastu, a Nacionalni institut za mentalno zdravlje (NIMH) napominje da će otprilike polovina svih odraslih u SAD doživeti bar jedan traumatski događaj u svom životu.

Studija navodi da bi se SAD „uskoro mogle suočiti sa potencijalno ogromnim ekonomskim i društvenim posledicama PTSP-a, pogoršanim pandemijom COVID-19“.

Autor: redportal.rs

#lečenje