Sav metan na planeti Zemlji je biološkog porekla 🛰🐮

Grupa naučnika je upravo locirala lokaciju izvora metana na Marsu - gasa koji najčešće proizvode mikrobi.

Sitnije tragove metana su senzori na roveru uhvatili 6 puta od kada je sleteo na planetu 2012. godine, ali do sada nisu uspeli da im otkriju izvor. Sada, sa novom analizom, istraživači izgleda da su uspeli da otkriju poreklo gasa.

Da bi izračunali izvor metana, naučnici sa California Institute of Technology modelovali su čestice gasa i podelili ih u paketiće po mestu nalaska. Potom su u njihovo mesto detektovanja uračunali brzinu vetra i smer kretanja u vremenu njihove detekcije. Na taj način uspeli su okvirno da odrede mesta njihovog porekla. Najbliži je bio tek nekoliko desetina milja od rovera.

Kako navode u tekstu rada:

Podaci ukazuju na mesto aktivne emisije metana zapadno i jugozapadno od lokacije rovera.

Ovakav obrt je zaista pravo uzbuđenje za naučnike, jer na Zemlji skoro sav metan u atmosferi je organskog porekla. Stoga njegovo prisustvo na Marsu može biti veliki pokazatelj postojanja života.

Čak iako se metan proizvodi ne-biološkim procesom, može ukazivati na geološku aktivnost u bliskoj vezi sa vodom - vitalnim sastojkom za život.

Prethodni pokušaji da se provere roverove detekcije metana na površini planete sa onima u atmosferi nisu uspele. To može da znači da ili ima metana u atmosferi Marsa i jednostavno ne možemo ga još detektovati, ili metana u atmosferi nema a rover se nalazi direktno na izvoru metana iz zemlje.

Iako ne znamo da li je metan biološkog porekla, period detektovanja metana (njegovih tragova) je samo 330 godina, nakon ovog perioda kompletno ga uklanja izlaganje suncu. To znači da ko god da je proizveo taj metan, najverovatnije i dalje ga proizvodi.

Autor: redportal.rs

#Curiosity

#Metan

#Nauka

#Univerzum

#mars

#rover

#svemir

#zemlja

#život