Slepi miševi glavni osumnjičeni 🦇

Eksperti koji su deo SZO istrage koja se bavi poreklom COVID-19 izjavili su da podaci za sada ukazuju na pojavu koronavirusa na farmama u južnoj Kini - tj. oni su bili glavni put kako je virus prešao na čoveka.

Doktor Peter Daszak, ekolog bolesti koji je bio deo delegacije SZO koja je pratila putanju kretanja virusa, izjavio je da je istraga otkrila nove dokaze koji ukazuju da su farme koje su dostavljale životinje prodavcima u Hunanu glavni izvor patogena odakle su se najverovatnije virusi preneli na ljude.

Za SARS-CoV-2, virus odgovoran za COVID-19, naširoko se veruje da je poreklom od slepih miševa. Za to postoji mnogo dokaza, jer veliki broj sličnih virusa obitava upravo u slepim miševima na jugu Kine. Takođe, SARS virusu (vrlo sličan virus koji je krivac za epidemiju od 2002. do 2004. godine) je isto otkriveno izvorište među pećinskim slepim miševima u Hunanu na jugu Kine.

Međutim, prvi slučajevi ljudskog zaražavanja su otkriveni u urbanom centru Vuhanu, u centralnoj kineskoj provinciji Hubei, koja je podosta udaljena od staništa slepih miševa. Ovo je prirodno dovelo do pitanja kako i na koji način se virus uspeo prebaciti iz južne u centralnu Kinu? Prema Daszaku, upravo su farme na jugu Kine veza koja nedostaje:

Kina je promovisala ruralne farme, na kojima se uzgajaju divlje životinje, kao način za uzdizanje ruralne populacije iz siromaštva. Oni uzimaju egzotične životinje poput cibetke, bodljikavog praseta, ljuskavca, rakunolikih pasa i bambus pacova, koje potom uzgajaju u zatočeništvu.

Prateći ovaj argument i njegovu logiku, velika je verovatnoća da su slepi miševi preneli virus nekoj od divljih životinja koje su lovljene radi uzgoja u zatočeništvu. Mnoge od ovih uzgojenih vrsta, poput cibetki i ljuskavca, poznate su nauci kao prenosioci koronavirusa. Ove inficirane životinje bi, u teoriji, bile transportovane na lokacije unutar urbanih područja (poput Vuhana), gde su bile prodavane.

U prilog ovoj teoriji ide i prva reakcija Kine, koja je sumnjala u sličnu mogućnost. Upravo je oblast Vuhana sa velikom prodavnicom (Hunan seafood market) bila zatvorena brzo u toku noći 31. 12. 2019. godine, nakon što je povezana sa nekoliko slučajeva COVID-19 (koji tada još nije ni bio imenovan). Kasnije je takođe i više različitih životinja bilo pozitivno na SARS-Cov-2.

Do februara 2020. i sama kineska administracija je zatvorila sve farme koje su se bavile uzgojem divljih životinja.

Ipak, pitanje porekla COVID-19 neće biti rešeno u skorije vreme. Ceo izveštaj biće dostupan javnosti u sledećih nekoliko nedelja.

Autor: redportal.rs

##COVID-19

#COVID-19

#Covid19

#Divlje životinje

#corona

#coronavirus

#covid 19

#jug

#kina

#korona

#korona srbija

#koronavirus

#slepi miševi

#viruskorona