Vlada zabranila hrišćanima da izgovaraju tu reč još 1986. godine

Sud u Maleziji je oborio vladinu direktivu koja je zabranjivala hrišćanima da koriste reč Alah u kontekstu Boga, i to nakon desetogodišnje sudske parnice.

Odluka je došla posle uporne borbe Džila Irelanda Lorensa Bila, hrišćanina koji je 2008. godine započeo sudski spor protiv direktive iz 1986. godine, koja je uskraćivala hrišćanima pravo na tu reč.

Bil je započeo sudski spor ubrzo nakon što je vlada zaplenila 8 kompakt-diskova sa obrazovnim programom na kojima se koristila reč Alah u naslovu.

Korišćenje reči od strane nemuslimana bio je predmet sporenja decenijama u Maleziji, često se završavajući nasilnim obračunima uperenim protiv hrišćana koji čine manje od 13% populacije od 32 miliona stanovnika Malezije.

Prema vladi i tumačenjima koje je usvojila, korišćenje reči Alah od strane nemuslimana može izazvati konfuziju kod pravovernih i izazvati da se udalje od Kurana i da pređu u drugu religiju - hrišćanstvo. 🤣 Sa druge strane, hrišćanski učenjaci su tvrdili da je korišćenje reči Alah prisutno u jeziku i pre dolaska islama i koristilo se kao univerzalni teonim za imenovanje Boga.

Nakon 6 godina sudske borbe, 2014. godine malezijski sud je odlučio da su konfiskacije bile nezakonite, ali nije pala nikakva odluka koja se ticala diskriminacije i zabrane korišćenja reči.

Tek juče je napokon odlučeno da je zabrana iz 1986. godine, koju je inicirala i uvela vlada, kako je navedeno, predstavljala tzv. ilegalitet i iracionalu. Tačnije, kako je sudija izjavio:

Činjenica da su hrišćani koristili reč Alah više od 400 godina ne može biti ignorisana.

Pored nje, sud je oborio i zabranu koriščenja još 3 reči koje su takođe bile ilegalne za hrišćane, Kaba (najsvetije mesto islama u Meki), bajtula (kuća Boga) i solat (molitva).

Sudija je takođe izjavio da je odluka iz 1986. bila neustavna, jer sloboda veroispovesti mora uključivati i pravo na sopstvene svete knjige - kako god da su napisane.

Autor: redportal.rs

#Alah

#Diskriminacija

#Hrišćani

#Malezija

#Odluka suda

#Zabrana reči