Amandman na ustav koji bi zaštitio pravo na samoodbranu

Češka Republika se izgleda odlučuje za suprotni princip od zapadnog dela EU u pogledu prava na posedovanje i korišćenje oružja.

Parlament Češke Republike je u utorak dao zeleno svetlo za ustavni amandman za pravo korišćenja oružja u vidu samoodbrane, kako pišu Hospodářské Noviny. Predlog senata je takođe bio podržan od strane vlade još prošle godine.

Amandman se zasniva na peticiji koju je potpisalo 102.000 ljudi, uključujući i poslanike. Peticija je reakcija lovaca i drugih vlasnika oružja na pokušaje Evropske Komisije da limitiraju vlasništvo oružja, uključujući oružja koja su već u posedu. Komisija je naglasila da je razlog borba protiv terorizma. Ipak, kritičari ovog predloga EU govore da teroriste gotovo isključivo koriste ilegalna oružja i da je postojeći zakon dovoljan.

Prema senatu, poglavlje osnovih prava i sloboda treba da ima i deo o "pravu na odbranu sebe kao i druge osobe sa oružjem pod uslovima zakona".

Senatori veruju da će ova promena u ustavu da spreči restrikciju ovog prava i osigura poziciju Češke Republike prema EU regulatorima.

Predstavnici Civilnih Demokrata, Pirata, članovi Slobode i Direktne Demokratije i Komunisti su jedne od partija koje su eksplicitno podržale amandman u prvoj rundi pregovora. Predlog sada ide pred savet za nacionalnu bezbednost i odbor za ustavna pitanja.

Češka je je tužila EU zbog restrikcije prava na posedovanje oružja ali je Sud EU odbio tužbu. Tada je pokrenut proces reforme ustava.

Autor: redportal.rs / JOHN CODY

#Oružje

#Samoodbrana

#Ustav

#Češka Republika