Merkel pripremila velike promene za useljenike

Novi plan integracije migranata u nemačko društvo, sistem obrazovanja i tržište rada su sačinjeni, a iza njega stoje kancelarka Angela Merkel, prvi ljudi saveznih pokrajina te građanski sektor.

Plan bi trebao da važi najmanje 10 godina, a na ovom Nacionalnom akcionom planu za integracije se radilo 3 godine, u njegovom stvaranju je učestvovalo 300 predstavnika nemačkih saveznih država, gradova, kao i 75 migrantskih organizacija. Usvojen je na velikom samitu kojim je predsedavala Anet Vidman-Mauc, nemačka poverenica za integraciju.

U prvoj fazi koja počinje još u matičnim zemljama traže one koji su voljni da se obrazuju i rade kako bi se privukla deficitarna, ali i kvalifikovana radna snaga. Druga faza bi uključivala mere početne integracije kao što su učenje jezika, saveti za početak svakodnevnog života, priznanje ranije stečenih kvalifikacija.

Treća faza bi bila posvećena uključivanju i učestvovanju u nemačkom društvu, a pritom se misli i na integraciju u tržište rada, ali i građanski angažman, gde je očigledno kako se od novih useljenika u Nemačku očekuje da učestvuju u opštem društvenom životu, a ne samo u životu zajednice svojih sunarodnjaka iz zemlje iz koje potiču.

Četvrta faza bavi se temeljima za rast društva, što znači omogućavanje useljenicima da ravnopravno učestvuju i imaju koristi od zdravstva, kulture, medija i sporta, dakle podstiče se raznolikost u ovim sferama.

U petoj fazi cilj je učvršćivanje pripadnosti i solidarnosti sa svojim novim komšijama i njihovim društvom čiji useljenici postaju deo. Tu se podrazumeva povećanje stepena naturalizacije, građanskog obrazovanja i učešća u njemu, jednake prilike na tržištu rada i kada se radi o preduzetništvu i o javnom sektoru.

Naglasak je i na naporima u suzbijanju diskriminacije i rasizma. Novi plan podrazumeva i novo zanimanje – "integracijski nadzornik". Reč je o Nemcu koji bi mentorisao aplikante za migraciju u Nemačku kako bi se izbegli svi eventualni nesporazumi koji su do sada ometali normalan suživot i integraciju migranata koji su u velikim brojevima stizali u najveću nemačku ekonomiju.

Autor: redportal.rs

#Angela Merkel

#Nemačka

#migranti

#pravila

#useljavanje