Predsednik UO Muzeja Vojvodine i bivši narodni poslanik

Istoričar Dejan Mikavica, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i član Upravnog odbora Arhiva Jugoslavije, preminuo je juče u 58. godini.

Rođen je 12. avgusta 1964. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovnu školu, a potom i Karlovačku gimnaziju. Završio je studije istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je potom magistrirao i doktorirao.

Od 1990. godine je radio pri Matici srpskoj, da bi kasnije prešao na mesto asistenta na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i napredovao do zvanja redovnog profesora. Njegovo naučno interesovanje bilo je fokusirano na položaj Srba i njihove elite na prostoru Habzburške monarhije.

Predsednik Upravnog odbora Muzeja Vojvodine bio je od 2016. godine i član Upravnog odbora Arhiva Jugoslavije. Učestvovao je na više od 50 naučnih konferencija i autor je nekoliko desetina naučnih monografija.

Mikavica je bio politički angažovan u Demokratskoj stranci Srbije. Bio je njen kandidat za gradonačelnika Novog Sada na izborima 2004. godine, a biran je i za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Autor: redportal.rs

#Dejan Mikavica

#Istoričar

#Narodni poslanik

#Srpski istoričar

#Univerzitetski profesor