Polovina ispitanih stala samo na marihuani

Oko 27 odsto mladih Novosađana od 15 do 30 godina probalo je neku od droga, čak oko 90 procenata je taj kontakt imalo sa marihuanom ali i sa nekom drogom iz grupe stimulansa, kokainom, amfetaminom i ekstazijem, rezultati su istraživanja obavljenog povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga.

Po učestalosti konzumiranja droga među mladim ispitanicima u Novom Sadu dominira marihuana, koja je zastupljena u čak 51,4% slučajeva, sto se poklapa i sa rezultatima jednog od prethodnih istraživanja specijalne bolnice "Vita" iz Novog Sada na uzorku mladih 15-18 godina, gde je marihuana, takođe bila dominantna psihoaktivna supstanca.

Međutim, rezultati ovog istraživanja ukazuju na promenu u poziciji učestalosti i zastupljenosti konzumiranja nekih drugih droga.

Tako je primećen trend češće zloupotrebe kokaina, koji se nalazi na drugom mestu, iza marihuane (13,5 procenata uzorka), dok je ranijih godina bio ređe zloupotrebljavan i u odnosu na amfetamin, čija je zastupljenost konzumiranja u ovom uzorku 12,8 odsto, kao i od ekstazija koji zastupljen u ovom uzorku sa procentom učestalosti konzumiranja od 11,8 odsto.

Takođe, podaci govore da čak 60,7 odsto mladih poznaje nekoga u svom neposrednom okruženju ko koristi droge i da je njih 52,3 procenta bilo direktno ponuđeno sa nekom drogom što svedoči i o dalje visokom nivou dostupnosti i sam tim i izloženosti mladih drogama, kao jednom od osnovnih generatora širenja zloupotrebe droge kod mladih.

Mladi su skloni rizičnim stavovima da je drogu moguće kontrolisano uzimati bez težih i dugoročnijih posledica, da se ona može uzimati kontrolisano i povremeno u "posebnim prilikama" ili da opravdavaju podele droga na "lake" i "teške" u čak 68,8 odsto slučajeva u ovom istraživanju, rekao je Milan Vlaisavljević, direktor Specijalne bolnice "Vita".

Ispitivanje je sprovedeno početkom juna ove godine, na uzorku od 400 mladih, starosti od 15-30 godina sa teritorije Novog Sada, metodom slučajnog uzorka, a ovo je već sedma godina kako

Specijalna bolnica "Vita" sprovodi istraživanja na teme rizičnih oblika ponašanja mladih sa posebnim akcentom na zloupotrebu droga, alkohola i kockanja.

Cilj je da se podigne svest o štetnosti i posledicama ovakvih oblika ponašanja.

Autor: Tanjug / redportal.rs

#droga