Evo i ZAŠTO! 😁

Percepcija vremena zavisi od toga koliko brzo mozak može da obradi dolazne informacije. Naučnici su pokušali da je izmere pokazujući životinjama impulse svetlosti, koji počinju polako, a zatim ubrzavaju. U jednom trenutku svetlo bljeska tako brzo, da izgleda kao da je stalno upaljeno. Pažljivo postavljene moždane elektrode mogu otkriti kada se ovaj trenutak događa.

Studije pokazuju da manje životinje sa bržim metabolizmom mogu da detektuju veće frekvencije treperećeg svetla od krupnijih, sporijih životinja. Baš kao što Neo izbegava metke u Matriksu, pokreti i događaji mogu izgledati da se odvijaju usporeno.

Daždevnjaci i gušteri, čini se, doživljavaju vreme sporije od mačaka i pasa. I dok ovo može pomoći da se objasni sposobnost muva da izmiču tapkalicama, takođe otvara važno pitanje: zašto?

Iz evolucione perspektive, ima smisla da životinje koje moraju brzo da reaguju – na primer, da izbegnu predatore ili uhvate plen koji se brzo kreće – imaju jasniju percepciju vremena, ali ono što je neverovatno je da neke životinje podešavaju ovu percepciju prema njihovim potrebama. Pre nego što krenu u lov, neke sabljarke, na primer, pojačavaju dotok krvi u mozak, usporavajući njihovu percepciju vremena i povećavajući broj kadrova koje mogu da obrade u sekundi. To im pomaže da brže reaguju.

Studije sprovedene na miševima su pokazale da se percepcija vremena može ubrzati stimulisanjem neurona u mozgu koji proizvode dopamin. Ova otkrića su važna za ljude sa poremećajima povezanim sa dopaminom, kao što je poremećaj hiperaktivnosti deficita pažnje (ADHD). Ovde dolazi do smanjenja dopamina, pa bi oboleli možda mogli biti impulsivni jer sporije percipiraju vreme.

Nasuprot tome, lekovi koji povećavaju nivo dopamina mogu biti od koristi, jer ubrzavaju percepciju vremena. Međutim, ovo je samo hipoteza, pa će za vreme pokazati da li je ispravna.

Autor: redportal.rs

#Nauka

#adhd

#istraživanje

#popularna nauka

#psihologija

#vreme

#zanimljivoti

#životinje