Njeno slikarstvo se opisuje kao intimističko

Na današnji dan, 8. januara 2009. godine umrla je slikarka Ljubica-Cuca Sokić, profesor Akademije likovnih umetnosti u Beogradu i dopisni član SANU, umetnica iz generacije koja je između dva svetska rata uvela srpsku umetnost u tokove pariske škole.

Ljubica je rođena 9. decembra 1914. godine u Bitolju kao ćerka Manojla Sokića, prvog vlasnika i glavnog urednika beogradskog lista Pravda i njegove supruge Ruže, rođene Кuzmanović.

Foto: Narodni muzej/ Ljubica Cuca Sokić

Gimnaziju je pohađala u Beogradu, gde joj je profesor crtanja bila Zora Petrović, a kasnije upisuje i Кraljevsku umetničku školu. Slikanju su je učili profesori Beta Vukanović, Ljuba Ivanović, Jovan Bijelić i Ivan Radović.

U periodu od 1936. do 1939. godine radila je i izlagala u Parizu, a po povratku u zemlju prvi put je samostalno izlagala svoje radove februara 1939. u beogradskom paviljonu Cvijeta Zuzorić. Ona je ujedno i jedan od osnivača umetničke grupe Desetoro.

Bila je profesor na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu od 1948. do 1972. Godine 1968. postala je dopisni član SANU, a od 1978. bila je redovni član. Pored slikarstva, bavila se ilustracijom dečjih knjiga i časopisa, kao i izradom skica za filmove.

Foto: Facebook.com/Ljubica Cuca Sokić

Njeno slikarstvo se opisuje kao intimističko. U početku je slikala mrtve prirode, pejzaže, figure i portrete. Кasnije je težila ka uprošćavanju formi, geometrizaciji i umerenoj apstrakciji. Povremeno je koristila tehnike kolaža i eksperimentalnih materijala, a bavila se i stripom.

Sahranjena je 13. januara na Novom groblju u Beogradu 2009. godine, a od vrednih stvari iza sebe je ostavila i svoj dnevnik koji je vodila od 1940. do 1941. godine.

Desetoro

Slikarska grupa Desetoro je zajednički izlagala 1940. godine u Beogradu i Zagrebu.

Grupu su sačinjavali: Danica Antić, Borivoj Grujić, Nikola Graovac, Dušan Vlajić, Milivoj Nikolajević, Jurica Ribar, Ljubica Sokić, Stojan Trumić, Aleksa Čelebonović i Bogdan Šuput.

Iako po svom sastavu heterogena, grupa se sastojala od 2 žene i 8 muškaraca, bilo je tu akademskih slikara, sa fakultetskim obrazovanjem, ali i slikara po vokaciji, pripadali su raznim društvenim slojevima od radništva do buržoazije.

Zajedničko ovoj grupi je bilo to što su svi bili slikari i đaci Jovana Bijelića. Neki od ovih umetnika su stradali u Drugom svetskom ratu, a oni koji su preživeli bili su značajni likovni stvaraoci u posleratnom periodu.

Autor: wikipedia.rs / redportal.rs

#Ljubica Cuca Sokić

#desetoro

#intimističko slikarstvo

#slikarka

#umrla