Stručno ime mu je MEGAVIRUS MAMUT 💀

Naučnici su oživeli veći broj prastarih virusa koji su bili duboko zaključani u ledu permafrosta Sibira još od najranijih perioda ledenog doba. Iako ovakva istraživanja nesumnjivo zvuče rizično, tim veruje da je to prihvatljiv rizik kada stavimo u kontekst sve brže promene klime i svejednog topljenja permafrosta (permafrost - smrznuta u hladnim delovima Zemlje koja se nikada ne otapa) koje se odvija širom planete.

U novoj studiji, koja tek treba da bude akademski kritički analizirana, istraživači su objasnili kako su identifikovali i analizirali 13 virusa koji pripadaju 5 različitih grupa, a koji su sakupljeni sa ruskog dalekog istoka.

Mežu mnogima, naučnici su uspeli da ožive virus star oko 48.500 godina. Pored njega oživeli su još tri virusa iz uzorka mamutskog izmeta, umešanog u mamutsko krzno i smrznutog u permafrostu pre 27.000 godina. Trio je stručno nazvan pithovirus mammoth, pandoravirus mammoth i megavirus mammoth.

Nakon toga još dva virusa su izolovana iz smrznutih ostataka stomaka (sadržaja stomaka) sibirskog vuka i data su im imena pacmanvirus lupus (da baš kao taj PACMAN 😁) i pandoravirus lupus.

Ovi virusi su sposobni da inficiraju amebem koji su nešto više od jednoćelijskih masa koje žive u vodi i zemlji, ali eksperimenti su opet pokazali da uprkos svemu ovi virusi poseduju puni potencijal da budu infektivni patogeni.

Projekat vodi tim istraživača saUniverziteta Aix-Marselle u Francuskoj koji je pre ovoga uspeo da oživi virus star preko 30.000 godina otkriven u sibirskom permafrostu 2014. godine. Sa novom serijom oživljenih virusa, posebno sa onim od pre 48 milenijuma, istraživači su najverovatnije oborili rekord za oživaljavanje najstarijeg virusa ikada.

U okviru studije, istraživači su jasno naveli da je potrebno više da se fokusiramo na istraživanje eukariotski infektivnih virusa, za koji je vrlo malo studija objavljeno. Njihov rezon za važnost pojačavanja istraživanja je rast temperature na Zemlji koji će sam vremenom probuditi mnoge mikrobakteriološke pretnje, uključujući i patogene viruse iz daleke prošlosti.

Kako objašnjava studija, ne postoji univerzalni antibiotik protiv virusa, niti sistem borbe lekovima protiv različitih familija virusa. S toga potpuno je opravdano očekivati i razmišljati u smeru postojanja rizika da se fragmenti prastarih virusa reaktiviraju, odnosno ostanu i dalje infektivni i da se ponovo vrate u cirkulaciju na planeti Zemlji kako temperatura bude nastavljala da raste.

Autor: redportal.rs

#48 milenijuma

#48.000 godina

#Antibiotici

#Nauka

#Otopljavanje

#Sibirski vuk

#infekcija

#medicina

#oživljavanje

#permafrost

#virusi