MARS je bio mesto života davno davno u prošlosti....

Organski molekuli koji su omogućili životu da nastane su bili prisutni i na Crvenoj planeti pre oko 4,5 milijardi godina. Iako su ove presudne komponente možda i došle na Zemlju u isto vreme, sudeći po poslednjim naučnim studijama, na Marsu su se prve našle.

I Zemlja i Mars su obe deo tzv. unutrašnjeg kruga Sunčevog sistema koga čine 4 kamenite planete i pojas asteroida. Nedugo nakon njihovog formiranja, ove zemljane planete preživele su brutalno bombardovanje kada je pravi talas asteroida projurio kroz unutrašnji krug Sunčevog sistema.

Svi ti asteroidi koji su pali po površini kako Marsa tako i Zemlje, inkorporirani su u koru obe planete. Na Zemlji poveranje tektonskih ploča uzrokovalo je da ovi prastari meteori budu reciklirani unutar planete. Sa druge strane, površina Marsa je statična i nema tektonske ploče, što znači da su udari asteroida od pre više miliona godina i dalje na istom mestu i mogu se proučavati.

Analizom 31 marsovskog meteorita autori najnovije studije su pokušali da odgovore na seriju osnovnih pitanja o njihovom poreklu. Na primer, do sada naučnici nikada nisu sa sigurnošću utvrdili da li ovi prastari svemirski projektili dolaze iz unutrašnjeg ili iz spoljašnjeg dela Sunčevog sistema, ili da li su uopšte nosili bilo kakav organski materijal koji bi omogućio da nastane život.

Koristeći se ultrapreciznim merenjima izotopa hromijuma, naučnici su identifikovali meteorite kao ugljenične hondrite iz spoljašnjih delova Sunčevog sistema. Sudeći po učestalosti takvog tipa kamena na Marsu kao i da led uvek čini oko 10% njihove ukupne mase, autori su izračunali da su ovi udari doneli sa sobom toliko vode da bi mogli da prekriju celu planetu slojem dubokim 307 metara!

Pored leda (vode), ovi asteroidi su poznati i potome što u sebi nose organske molekule, poput amino kiselina. Ovi složeni molekuli su esencijalni za formiranje DNK, i najverovatnije su dali neophedne osnovne materije sa kojima se pokrenuo život.

Kako je objasnio autor studije profesor martin Bizaro:

Tokom ovog perioda, Mars je bombardovan sa steroidima prepunim leda. Ovaj događaj se smešta u prvih 100 miliona godina evolucije planete. Pored vode svi ovi asteroidi su nosili i organske molekule koje su esencijalne za nastanak života.

Međutim, iako su uslovi za život na Marsu u ovom periodu bili idealni, isto se ne može reći za Zemlju:

Nakon prethodno navedenog perioda, na Zemlji se desilo nešto posve katastrofalnih razmera po život. Veruje se da se dogodila gigantska kolizija između Zemlje i još jedne planete koja je bila veličine Marsa. U tom sudaru nastao je Mesec i ceo naš sistem uzajamnog odnosa, ali u isto vreme taj događaj je zbrisao sav potencijal za život na Zemlji.

Kada se saberu obe informacije i analizira studija kao celina, nalazi ukazuju da je život imao daleko veće šanse da opstane na Marsu nego na Zemlji tokom prvih forativnih godina unutrašnje regije Sunčevog sistema.

Autor: redportal.rs

#Asteroidi

#Biologija

#LED

#Mars prvi

#Molekuli

#atrofizika

#krateri

#mars

#meteori

#nastanak života

#okean

#organski

#površina

#sunčev sistem

#temelj

#voda

#zemlja

#život