Praznik se obeležava u sećanju na borbu čehoslovačkih studenata protiv nacista

U svetu se danas obeležava Međunarodni dan studenata u sećanju na tragičan događaj iz 1939. godine.

Posle nacističke okupacije, Karlov univerzitet u Pragu preimenovan je u Rajhsuniverzitet, usled čega je došlo do revolta studenata. Studenti Medicinskog fakulteta su izašli na protest na dan nezavisnosti Čehoslovačke, te je došlo do sukoba sa nacističkom policijom.

U pokušaju razbijanja demonstracija teško je povređen student Jan Opletal, a njegova je sahrana je održana 16 novembar. Narednog dana, okupacione vlasti su donele odluku o zatvaranju svih univerziteta u okupiranoj Češkoj. Odmah je ubijeno 9 profesora i studenata zbog prisustva Opletalovoj sahrani.

Potom je uhapšeno 1.800 studenata, od kojih je više od 3/4 završilo u koncentracionom logoru Zahsenhauzen.

Odluku da se 17. novembar proslavlja kao Međunarodni dan studenata donela je čehoslovačka vlada u emigraciji na čelu sa Edvardom Benešom, u dogovoru sa ostalim savezničkim vladama, među kojima je bio i Ministarski savet Kraljevine Jugoslavije.

Autor: redportal.rs

#Karlov univerzitet

#Međunarodni praznik

#antifašizam

#antinacizam

#međunarodni dan

#studenti

#Čehoslovačka