Bankari, računovođe i čistači iz malih gradova, koji veruju u boga nemaju šta da traže kod većine ljudi

Posebno nemilosrdno istraživanje preko 500 ljudi tvrdi da je otkrilo koji tip ljudi se smatra za ubedljivo najdosadnije.

Prema studiji, koja je gledala na veliki broj karakteristika ličnosti i hobija, najdosadnija osoba na svetu je: religiozna osoba čiji je posao unos podataka, koji voli da gleda tv i živi u gradiću.

Autori studije, koja je objavljena u časopisu Personality and Social Psychology, tvrde da cilj nije bio da nateraju ljude koji vole da odvoje par sati na tv da se osete liše, već da naglase kako neki stereotipi mogu masivno da utiču na ljudske života a da ih oni nisu ni svesni. Kako je naveo glavni autor studije:

Ovaj rad pokazuje da je da su prethodno usvojeni koncepti dosadnog jaki i da imaju efekat na ljude. Percepcije se mogu promeniti, ali vrlo je verovatno da ljudi u velikoj većini neće odvojiti vreme da razgovaraju sa onima sa dosadnim poslovima i hobijima i umesto toga biraju da ih samo izbegavaju. Na taj način percipirano dosadni ljudi ne dobijaju šansu da se pokažu i da time razbiju taj negativan stereoptip.

Ne samo da su "dosadni ljudi" velikom većinom osuđeni na samoću, mentalne probleme, i da se u velikoj meri smatraju za nekompetentne osobe.

Studija je urađena na uzorku od 500 ljudi, koji su odgovorili na seriju od pet setova pitanja o poslu, ličnosti, hobijima i još dosta stvari. Potom kako su ljudi precipirani od strane njih sa određenim setom karakteristika - poput topline ljudi, prijemčivosti i sposobnosti. Takođe su i pitani za koliko novca bi pristali da se prijateljski viđaju sa dosadnom osobom.

Kada su svi podaci upoređeni i raspoređeni, ubedljivo najdosadniji su računovođe, čistaci, bankari. Najgori hobiji su spavanje, odlazak u crkvu, gledanje TV, i posmatranje ptica - a sa druge strane, nemati hobi je bila jedna od najgorih karakteristika ikada. Tako da ako hoćete da vas smatraju zanimljivim imajte gomilu hobija samo ne ove navedene 🤣.

Sa druge strane najzanimljiviji su izvodjači, naučnici, novinari, zdravstveni radnici i profesori.

Rezultat je relativno prost, dosadni poslovi su svi oni koji su uglavnom nezamenljivi u društvu i njihova streotipizacija direktno utiče na odluke mladih ljudi da li bi želeli njima da se bave. Pitanje hobija je takođe veoma važno, posebno onih hobija koji uključuju boravak van u prirodi, jer su oni krucijalni za očuvanje zdravog kako fizičkog tako i mentalnoh stanja.

Autor: redportal.rs

#500 ljudi

#Društvo

#Mentalno zdravlje

#Nauka

#analiza

#dosadni ljudi

#dosadni poslovi

#osobe

#prdrasude

#precepcija

#sposobnost