Bio je otac kralja Petra I i deda kralja Aleksandra

Knez Aleksandar Karađorđević rođen je 11. oktobra 1806. u Topoli kao sin Đorđa i Jelene Petrović. Imao je 2 brata i 3 sestre.

Školovao se u Rusiji, a oženio se Persidom Nenadović i sa njom imao 9 dece: Poleksiju, Kleopatru, Jelenu i Jelisavetu, i sinove Aleksija, Svetozara, Andreja, Petra i Arsena.

Nakon političkih sukoba izazvanih nepoštovanjem takozvanog Turskog ustava iz 1838. i abdikacije Miloša, a zatim i Mihaila Obrenovića, na narodnoj skupštini održanoj na Vračaru, 14. septembra 1842, Aleksandar Karađorđević izabran je za kneza Srbije.

Po priznavanju kneževske titule od strane Rusije i Turske, knez Aleksandar je otpočeo reforme i uveo nove ustanove, kako bi ubrzao razvoj države.

Za vreme njegove vladavine napisano je čuveno Načertanije Ilije Garašanina.

Pošto je ušao u sukob sa članovima Državnog saveta knez Aleksandar saziva se Svetoandrejska narodna skupština u decembru 1858, koja je tražila njegovu abdikaciju.

Knez Aleksandar Karađorđević umro je u Temišvaru, 3. maja 1885, a sahranjen je u Beču gde mu je grob oskrnavljen, a lobanja ukradena 1911.

IZVOR: YT / Дамир С. Живковић

Autor: Redportal.rs

#dinastija

#knez aleksandar

#načertanije