Pokušaj traganja za istinom

Knjiga Grad - Psihobiografija cara Dušana autora Aleksandra Misojčića predstavljena je u četvrtak, 23. septembra, u hotelu Zepter 📚📘. Knjiga je 1. autorsko delo ovog autora.

O knjizi su govorili: dr Vera Obradović, redovni profesor, Radmila Vujić Bojović, klinički psiholog, Časlav Hadži Nikolić, psihijatar, i Aleksandar Misojčić, autor. Moderator događaja bila je novinarka Tanja Peternek Aleksić, dok je odlomke čitala glumica Tamara Aleksić.

Foto: Redportal.rs/Redportal.rs

Tanja Peternek Aleksić govorila je iz vizure dramaturga, te naglasila da ova knjiga može žanrovski da se posmatra kao istorijska priča, ljubavna, portret vladara kroz vreme, prilog biografiji cara Dušana, kao i psihobiografiji. Kako god da se ona doživi, pred nama je celovit lik cara Dušana 🧐.

Autor Aleksandar Misojčić je naglasio kako je psihobiografija prikazuje lik u socijalnom i kulturološkom smislu. Okosnicu knjige čine istorijski događaji za koje je smatrao da imaju psihoterapeustki potencijal. Istakao je:

Ovo je, zapravo, bio moj pokušaj da tragam za istinom, a svako traganje za istinom nosi razna mišljenja i interpretacije. Međutim, nijedna od njih ne bi trebalo da bude opozit drugoj, niti da negira ljudsku potrebu da stalno iz objektivnog ugla sagledava prošlost.

Autor je ukazao i na značaj Jeleninog lika, te da je drugi deo knjige više knjiga o Jeleni i Dušanu.

Foto: Redportal.rs/Redportal.rs

Video: Redportal.rs/Redportal.rs

Autor: redportal.rs

#Aleksandar Misojčić

#Psihobiografija cara Dušana

#grad

#knjiga

#predstavljanje

#promocija