Samouveren, prek, hrabar i brz na topuz. Ali u sebi je nosio određenu tamu. Tamu koja će ga uništiti.

Malo poznat a jedan od najzanimljivijih srpskih velikaša srednjeg veka. Stasit i moćan, odisao je mladalačkim žarom. Poznat po samouverenosti, prek, hrabar i brz na topuz, ali u sebi je nosio i određenu tamu. Tamu koja je bila osobina silne porodice Vojinovića.Ta tama će ga i uništiti.

Kao mladi plemić, proveo je rano detinjstvo mirno. Međutim sa smrću njegovog oca Altomana, uspinje se stric Vojislav, najsilniji od svih sinova vojvode Vojina – prvog od velikih velmoža iz doba carstva sa vladarskim atributima. Bogat, moćan, prek, surov i nemilosrdan. Tokom velikog sukoba sa Dubrovnikom, koji je bio nastavak rata Srbije i Ugarske iz 1358/1359. godine, Vojislav je stekao slavu na maču kao krvožedan ratnik, strog komandant i veran saveznik cara Uroša. Prvi je stajao na udaru Ugara, najvećih neprijatelja Srpske države u ovom periodu. 

Foto: Wikipedia.org/red

Nikola je u vreme smrti svog oca Altomana imao samo 11 godina, kada ga je uspon Vojislava zatekao u nezavidnoj situaciji. Vojislav je preuzevši Altomanovu zemlju (Hum) najverovatnije ostavio deo poseda maloletnom sinovcu Nikoli, koji se sada nalazio u podređenom vazalnom položaju.

Sredinom 14. veka događa se demografska katastrofa u Evropi izbija kuga. Krećući se od Bliskog istoka sa trgovcima i vojnicima ka lučkim gradoma na jugu i odatle ka severu kontinenta kosila je sve pred sobom. Do 1363. godine uveliko pustoši Srbiju i odnosi  samog vojvodu Vojislava.

Sa njegovom smrti situacija se menja iz korena. Njegova žena, udovica Gojislava, ostaje sama sa svojim maloletnim sinovima. Ali uprkos veličini teritorije i brojnoj vlasteli ona je uspela da sačuva zemlju. Jedini teritorijalni ustupak je bio prema Balšićima, kojima je mirno dala deo Zete. Na teritorijalne ustupke pristala je samo iz jednog razloga... Stigao joj je glas da vojsku diže i da se na nju sprema mladi Nikola Altomanović.

Savršen trenutak za rat stigao je 1366/1367. godine, ban Tvrtko (saveznik Gojislavin) je gušio pobunu u svojoj državi, Balšići su zauzeti borbama u Albaniji, Mrnjavčevići u Makedoniji a car Uroš je potpuno nemoćan. Rat je mogao da počne. Sa legitimnim pravom i pedigreom porekla svoje kuće, Nikola je imao velike pretenzije ka svim svojim susedima. Prvo se odlučio da povrati svoju očevinu, Hum. Munjevito se sjurio na Gojislavu sekući sve pred sobom i suzbijajući je u more. Do 1368. godine ostaje joj samo Trebinje.

Tokom borbi u ratu za nasleđe Vojinovića, Nikola stiče slavu i postaje poznat kao vešt i sposoban ratnik, koji često jaše na čelu vojske i upušta se direktno u borbe. Ali, takođe postaje poznat i kao krvožedan, svojeglav, ohol i prek čovek.

Konačnim padom Trebinja, Gojislava uz pomoć Dubrovčana beži u severnu Albaniju, a Nikola postaje jedini gospodar velikog feuda Vojinovića. Time on, sa nepunih dvadeset godina, postaje jedan od najmoćnijih i najbogatijih feudalaca u Srbiji.

Nastaviće se...

Autor: redportal.rs

#Altomanović

#Srbija

#carska Srbija

#knez Lazar

#srednji vek