Stari u telu, mladi u glavi ipak nije samo izreka 🤭

Kako starimo, naši mozgovi polako ali sigurno postaju sve sporiji, a naša sećanja sve manje i manje pouzdana. Ali, među starijima postoji grupa koja kao da nije pogođena zubom vremena. Ovi superstarci imaju vrhunsko pamćenje koje dramatično bolje od svih drugih njihovih vršnjaka.

Po prvi put, istraživači su napokon uspeli da spoznaju zašto je to tako. MRI slike sa skeniranja mozgova superstaraca, koji su u proseku stari 67 godina, pokazali su da su im umovi najsličniji ljudima od 25 godina! 😃

Bez obzira koja razlika u godinama bila, kod svih superstaraca jasno je da su na neki način uspeli da očuvaju skoro pa punu vitalnost uma.

Nalazi istraživanja su objavljeni u časopisu Cerebral Cortex.

Kako objašnjava glavni autor doktorka Aleksandra Toutotoglu:

Ovo je prvi put da posedujemo fotografije rada uma superstaraca dok aktivno rade i uče ili pokušavaju da zapamte novu informaciju. Uz pomoć MRI mašine, otkrili smo da strukture umova superstaraca su neverovatno slični osobama u dvadesetim godinama; Superstarci, su na neki način, uspeli da izbegnu atrofiju mozga karakterističnu za sve starije osobe.

U studiji je učestvovalo 40 odraslih starosti u proseku 65 godina, i 41 osoba starosti u proseku 25 godina. Svaki od njih je polagao isti test memorije dok ime je MRI mašina snimala aktivnost u mozgu. Test je terao svaku osobu da prođe kroz 80 slika na kojima se nalazilo ili lice ili određena scena. Svaka slika je povezana sa pridevom.

Tokom ovog dela testa, osobe su morale da kažu da li pridev odgovara slici. Nakon 10 minuta, svakom učesniku je dato još 80 slika i reči, od kojih je 40 bilo novih, a 40 starih slika samo sa novim rečima. Cilj testa je da vidi da li je mozak registrovao par i pre (slike i reči), da odluče da li gledaju u novu sliku ili u staru sa novom reči ispod.

Kako objašnjava jedna od autora doktorka Juta Katsumi:

U vizuelnom korteksu, postoji populacija neurona koja je selektivno uključena u procesuiranje različitih kategorija slika, poput lica, kuća ili celih scena. Ova selektivna funkcija svake grupe neurona čini ih efikasnijim u procesuiranju onoga što oči vide, kao i u stvaranju tačnog sećanja tih slika koje se lako mogu pozvati iz mozga.

Tokom starenja, sposobnost biranja kategorija opada - što nije slučaj sa superstarcima. Njihov mozak se ponaša kao onaj od ljudi koji su 40 i 50 godina mlađi od njih.

Većina prethodnih studija je jasno pokazala da se ovaj deo uma može uvežbati, stoga možda superstarci se nisu rodili takvi - već su nastali vremenom. Kako god, naukla se žestoko dala u poteru da otkrije njihovu tajnu. 🧐

Autor: redportal.rs

#Nauka

#Neuroni

#Sećanja

#Superstarci

#Um

#pamćenje

#stariji ljudi kao mladi

#znanje