Oslobađao je Kosovo u četi Vojvode Vuka 😍

Diplomata i pesnik Milan Rakić rođen je 30. septembra 1876. U Beogradu je završio osnovnu i srednju školu, a pravni fakultet u Parizu. Po povatku službovao je kao konzul u Prištini, Solunu, Skoplju i Skadru.

Za Rakića se vezuje i anegdota o crkvenom zvonu. Naime, Rakić je 1908. pre oslobođenja Kosova od Turaka sakrio crkveno zvono u podrumu srpskog konzulata. Odmah po izbijanju Prvog balkanskog rata 1912, kao dobrovoljac priključio se srpskoj vojsci. Četa Vojvode Vuka kojoj je pripadao Rakić, prva je ušla u oslobođenu Prištinu. Po ulasku u grad odmah je otišao do zgrade tadašnjeg srpskog konzulata i izvadio ga. Zvono je potom postavljeno u porti pravoslavne crkve. Rakić je prvi povukao uže zvona, a potom su to učinili i ostali.

Pesnik Jovan Dučić i Milan Rakić bili prijatelji, upoznali su se dok su živeli u Parizu. Dučić o Rakiću kaže:

- Sa Rakićem sam postao svesrdnim prijateljem već u prvom susretu, sa prvim pogledom, sa prvim stiskom ruke. Uostalom, sa Rakićem nije ni bilo mogućno drukče. On je bio napravljen od jednog komada, sav prav, neposredan, integralan, sav zatvorena linija. Ničeg napolovičnog, uslovnog, konvencionalnog.

Foto: cmjp.rs/cmjp.rs

Tokom Prvog svetskog rata bio je savetnik poslanstva u Bukureštu 1915. potom 1921. u Sofiji, a od 1927. i u Rimu. Preminuo je u Zagrebu 1938.

Izabran je za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije 1922, a redovan član je postao tek 1934.

Udruženje književnika Srbije dodeljuje pesničku nagradu nazvanu po njemu.

Autor: Redportal.rs

#Ratnik

#diplomata

#pesnik

#rakić