Svi smo čuli za izraz kao pas i mačka

Mačke i psi imaju niz interakcija. Prirodni instinkti svake vrste vode ka antagonističkim interakcijama, iako pojedine životinje mogu imati neagresivne međusobne odnose, posebno u uslovima kada su ljudi socijalizovali neagresivno ponašanje.

U domaćinstvima u kojima se pas i mačka pravilno uzgajaju i dresiraju, oni imaju tendenciju dobrog međusobnog odnosa, posebno kada se njihov vlasnik dobro brine o njima.

Signali i ponašanja koje mačke i psi koriste za komunikaciju različiti su i mogu dovesti do toga da druge vrste pogrešno protumače signale agresije, straha, dominacije, prijateljstva ili teritorijalnosti. Psi imaju prirodni instinkt da progone manje životinje koje beže, instinkt uobičajen među mačkama. Većina mačaka beži od psa, dok druge poduzimaju radnje poput šištanja, savijanja leđa i udaranja psa. Nakon što ih mačka ogrebe, neki se psi mogu uplašiti mačaka.

Ako se na odgovarajući način socijalizuju, mačke i psi mogu imati odnose koji nisu antagonistički, a psi uzgajani s mačkama mogu preferirati prisustvo mačaka u odnosu na druge pse. Čak i mačke i psi u istom domaćinstvu koji su u prošlosti imali pozitivne interakcije mogu se vratiti agresivnim reakcijama usled spoljnih podražaja, bolesti ili igre koja eskalira.

Autor: redportal.rs

#Psi

#mačke