Sve je u GENIMA 🤓

Studija iz 2008. godine sa Univeriteta Newcastle, koja je uključivala na hiljade porodica i stotine godina porodičnih stabala, otkrila je da pol deteta u mnogome zavisi od gena očeva.

Podaci akumulirani istraživanjem, pokazuju da muškarci nasleđuju tendenciju da li će da imaju više ćerki ili više sinova od svojih roditelja. Tačnije, muškarac sa više braće imaće mnogo veću šansu da dobije sinove, dok isto važi i obrnuto - ako ima više sestara imaće ćerke.

Istraživanje je obuhvatilo 927 porodičnih stabala u kojima su očuvane informacije o 556.387 ljudi iz severne Amerike i Evrope sve do 16. veka.

Kako pojašnjava Kori Gelatli, jedan od učesnika u izradi studije:

Istraživanje porodičnih stabala je pokazalo da li nasleđe u bilo kojoj formi utiče na to da li ćete imati sina ili ćerku. Znamo da je mnogo veća šansa muškarcima da imaju sinove ako su imali mnogo braće. Isto je i obrnuto, ako su imali više sestara imaće ćerke. Ali kada to isto gledamo kod žena, nema nikakve koherentnosti - ne postoji nikakva korelacija.

Muškarci odlučuju o polu deteta u zavisnosti da li njihova sperma nosi X ili Y hromozom. X hromozom se kombinuje sa majčinim X hromozomom i stvara devojčicu (XX), a Y hromozom će se kombinovati sa majčinim i stvoriti dečaka (XY).

Ono na šta ukazuje ova studija, jeste da postoji za sada neotkriveni gen koji kontroliše da li muškarčeva sperma sadrži više X ili Y hromozoma.

SINOVI ILI KĆERI?

Gen se sastoji iz dva dela, koji se nazivaju aleli, svaki nasleđen od jednog roditelja. U ovoj studiji, pokazano je da muškarci najverovatnije nose dve vrste alela - što rezultira u tri kombinacije u genu koji kontroliše broj, tj racio X i Y hromozoma u spermi:

1. Ljudi sa kombinacijom broj 1, poznatom pod imenom MM, proizvode više Y sperme i imaju više sinova;

2. Kombinacija broj 2, poznata pod imenom MF, proizvode otprilike isti broj X i Y hromozoma i imaju istu šansu da dobiju i kćeri i sinove;

3. Kombinacija broj 3, poznata pod imenom FF, proizvodi više sperme sa X hromozomom i imaju više ćerki.

Gen koji se nasleđuje sa obe strane (od oba roditelja), koji uslovljava određene muškarce da imaju više sinova, a druge da imaju više ćerki, je najverovatnije razlog zašto je u većini društava broj muškaraca i žena približno izjednačen. Na primer, ako ima više muškaraca u okviru populacije, žene će lakše pronalaziti partnere. Stoga muškarci koji imaju genetsku predispoziciju da imaju više ćerki (jer su iz generacije u kojoj su većinom odrastali sa sestrama) će proslediti svoje gene u većoj meri - što znači da će više devojčica roditi u sledećoj generaciji. I tako u krug.

VIŠE DEČAKA SE RAĐA NAKON RATOVA

U velikom broju zemalja koje su aktivno učestvovale u svetskim ratovima zabeležen je skok rađanja dečaka nakon sukoba. U godini nakon što je okončan Prvi svetski rat, u Velikoj Britaniji, 2 dečaka više se rađalo na svakih 100 devojčica u poređenju sa godinama pre rata. Prethodno navedeni gen, savršeno objašnjava ovu pojavu.

Ukratko, ako vam tata ima sve sestre i vi ćete ćerke, a ako ima braću i vi će te takođe imati sinova. 😊

Autor: redportal.rs

#Dečak

#bebe

#devojčica

#genetika

#geni

#hromozomi

#majka

#muško

#otac

#pol deteta

#roditelji

#žensko