Da im se um uništi i telo propadne 😈

Prema tumačenjima arheologa, 2.300 godina stara keramička urna, ispunjena kostima isečenog pileta je najverovatnije bila deo atničke kletve pomoću koje je "prokleto, paralizovano i ubijeno" 55 ljudi u staroj Atini.

Urna je pronađena zajedno sa novčićem u podu nekadašnje Atinske agore, koju su koristile zanatlije. Pride, ljudi su takođe ritualno zakucali i veliki gvozdeni ekser u posudi, što je očigledno takođe nosilo ritualnu poruku.

Kako objašnjava Džesika Lamont, profesor za Univerziteta Yale:

Posuda je sadržala isečene delove mladog pileta, dok je spoljašnost u originalu bila prekrivena tekstom. Na sebi je nosila preko 55 imena, od kojih je preostalo tek nekoliko desetina nasumičnih slova.

Ekser i pile su igrali veliku ulogu u kompoziciji kletve. Posebno ekser, koji je posedovao moć da inhibira i simbolično veže sposobnosti osobe koja se proklinje - odnosno da ga omete u svemu što čini.

Pile, sa druge strane je bilo starosti oko 7 meseci kada je ubijeno i njena simbolika je bila tzv. transfer njene nemoći i nesposobnosti da se odbrani i zaštiti sebe na ljude čija imena su bila ispisana na posudi.

Sobzirom da je piletu otkinuta i probušena glava, kao i noge, "kompozitori" kletve su hteli da unište sposobnost navedenih ljudi da misle i da se kreću. Kako navodi Lamont:

Svi delovi ritualne kletve, od imena preko eksera pa do delova tela pileta, pripadaju oblasti atinskih tzv. vezujućih kletvi, kojima je cilj da unište fizičke i kognitivne sposobnosti imenovanih osoba.

ZAŠTO JE KLETVA NASTALA

Sudeći po analizi stila pisanja grčkog alfabeta na površini keramike, najmanje dve osobe su pisale imena. I sudeći po detaljnosti rituala, kletva je bačena od strane ljudi koji su tačno znali šta čine i posedovali veliko znanje u toj oblasti. Zašto su to učinili nije sasvim jasno, ali može se pretpostaviti da je učinjeno u kontekstu nekog suđenja ili pravne parnice.

Kako pojašnjava proferor Lamont:

Sam broj navedenih ljudi ukazuje da je nastupajuća tužba pred sudijama Atine bila najverovatnije razlog bacanja kletve. Stvaraoci ove kletve su najverovatnije svakom mogućem oponentu, njihovim porodicama, svedocima i široj familiji poželeli sve najgore.

Sudska parnica, kao razlog kletve, nije nimalo čudna za ovaj period Atine. Poznato je iz više izvora da su suđenja, koja su bila javna, imala veliki odjek u javnosti i veliku publiku.

Takođe, pozicija posude, u zgradi koja je korišćena od strane zanatlija, ukazuje da se parnica najverovatnije ticala posla i poslovanja.

Sa druge strane događaj može biti u vezi sa smrću Aleksandra Makedoskog, nakon čije smrti su izbili neredi u Atini, a njegovi generali započeli borbu za prevlast. Prema pisanim izvorima toga perioda, više frakcija se borilo za vlast u gradu. Celo razdoblje je bilo obeleženo, ratovima, opsadama i haotičnom političkom situacijom - idealnom za bacanje kletvi na svoje političke neistomišljenike. 😁

Neke stvari se nikada neće promeniti. 🤭🤭🤭

Autor: redportal.rs

#Aleksandar Makedonski

#Antika

#Antička Grčka

#Iskasapljeno pile

#Suđenje

#Urna

#atina

#kletva