Boca za čuvanje toplote nastala u 19. veku

Pre pojave i korišćenja električne energije održavanje toplote tečnosti zahtevalo je stalni plamen što je ne baš praktično i stalno dostupno rešenje.

Škotski hemičar i fizičar Džejms Djuar izumeo je 1892. godine specijalnu posudu sa dvostrukim zidovima koja je dobila ime Djuarova posuda. Od 1904. godine, pa do danas, ova posuda je poznata kao termos, od grčke reči therme toplota.

To je bio ishod njegovih istraživanja u polju kriogenike i stoga se ova posuda ponekad naziva Djuarov flask u njegovu čast. Dok je izvodio eksperimente određivanja specifične toplote elementa paladijuma, Djuar je napravio mesinganu komoru koju je zatvorio u drugu komoru da zadrži paladijum na željenoj temperaturi.

Termos je izolovana posuda za skladištenje koja znatno produžava vreme tokom koga njen sadržaj ostaje topliji ili hladniji od okruženja. Termos se sastoji od dve posude, postavljene jedna u drugu i spojene na vratu. Iz razmaka između dve posude je delimično ispražnjen vazduh, čime se stvara sredina bliska vakuumu koja značajno smanjuje prenos toplote kondukcijom ili konvekcijom.

Ime "termos" patentirala je jedna nemačka kompanija, a manja unapređenja sproveo je bečki trgovac Gustav Robert Palen, koji je osnovao Thermos Bottle Company i uspešno poslovao na tržištima SAD, Kanade i Velike Britanije.

Termos ostaje registrovana robna marka u nekim zemljama, ali je proglašen generičnom robnom markom sudskim postupkom u SAD 1963. godine, budući da je postao kolokvijalni sinonim za vakuumske boce u opšte smislu.

Autor: redportal.rs

#Boca

#Džejms Djuar

#Hemičar

#Termos