Sisari mogu da apsorbuju kiseonik kroz svoja creva? 🤨

Kada pričamo o anusu, uglavnom stvari izlaze odatle. Ali kod glodara i svinja, tokom problema sa respiratornim organima, kiseonik može da se apsorbuje kroz tkivo u rektumu - navodi najnovija studija. Autori studije predlažu da će upumpavanje kiseonika u rektum jednog dana pomoći u spašavanju ljudskih života kada konvencionalne metode respiratorne pomoći ne budu mogle da imaju efekta.

Većina sisara dišu na usta i nos i šalju kiseonik u telo preko pluća. Međutim, nekolicina vodozemaca, uključujući i morske krastavce i somove, dišu kroz svoja creva. Kod sisara tkiva creva odlično apsorbuju lekove i nutrijente, ali nikome nije palo na pamet da li to važi i za kiseonik.

Da bi upravo to saznao, Takanori Takebe gastroenterolog iz dečije bolnice Cincinati je sa svojim kolegama testirao nekoliko načina ventiliranja creva miševa i svinja kojima je na kratko ukinut kiseonik. U jednoj grupi od 11 miševa, 4 su prošla procej ispiranja creva radi poboljšanja apsorpcije. Nakon toga naučnici su ubacili čist kiseonik pod pritiskom u rektum svih miševa.

Sledeći stupanj eksperimenta uključio je izvlačenje svog kiseonika iz tela miševa čime su došli u stanje hipoksije. Tri miša kojima nisu creva isprana i kojima nije dat kiseonik preko creva, preživela su 11 minuta. Grupa miševa kojima creva nisu ispirana ali su primili čist kiseonik kroz rektum preživela je 18 minuta. Samo su miševi sa ispranim crevima koji su dobili dozu kiseonika kroz rektum uspeli da prežive hipoksiju, i to sa neverovatnom stopom od 75%.

Ovakav rezultat, iako impresivan, nije bio dovoljan Takebeu i njegovim kolegama. Oni su želeli da iz procesa kompletno eliminišu potrebu za ispiranjem creva. Stoga su kiseonik pod pritiskom zamenili tečnošću pod imenom perfluorokarbon - tečnost koja ima sposobnost da nosi veliku količinu kiseonika i često se koristi kao zamena za krv tokom operacija. Zbog toga što je veoma gusta, takođe izbacuju i crevnu sluz koja ometa apsorbovanje kiseonika.

Primenivši perfluorokarbon na miševima i svinjama, koristeći isti eksperiment koji je i prethodno načinjen, uvideli su da je kiseonik u kontrolnim grupama dostigao veliki pad. U ventiliranim miševima je zadržao normalni nivo, dok je kod tretiranih svinja skočio za 15% oslobađajući ih svih posledica hipoksije.

Kako navodi Takabe, ova dva testa su dokaz da sisari mogu da apsorbuju kiseonik kroz rektum i creva. Novi metod će naravno morati da prođe sigurnosne testova da bi bio funkcionalan na ljudima, ali on već može da vidi aparate koji ubrizgavaju velike količine tečnosti u rektum bolesnika spasavajući im živote.

Masovna testiranja se čekaju 😄.

Autor: redportal.rs

#Disanje kroz anus

#Istraživanja

#Nauka

#Rektum Anus

#Sisari

#disanje

#kiseonik

#ljudi

#medicina