Živeo je u vremenu vladavine 7 judejskih kraljeva, a prorokovao je oko 40 godina.

Vernici danas obeležavaju Svetog proroka Jeremiju.

Sveti prorok Jeremija rođen je 6 vekova pre Hrista, nedaleko od Jerusalima. Počeo je da prorokuje u svojoj 15. godini, zbog čega je često proganjan i zatvaran. Proricao je mnoge nesreće carevima i velikašima zbog njihove vere u lažne idole i žrtvovanje dece tim idolima. Caru Joakimu je prorekao da će njegov pogreb biti kao da je magarac tj. da će mu se telo vući nesahranjeno izvan zidina Jerusalima. Nakon toga, bačen je u tamnicu gde nije mogao da piše. Jeremija je onda pozvao Varuha kome je diktirao svoja proročanstva. Kada je car Joakim video tu hartiju, bacio je u oganj. Jeremija je ubrzo izbavljen iz tamnice, a caru se dogodilo sve kako je Jeremija rekao.

Po predanju, veruje se da je Jeremija bio zaštitnik zmija otrovnica, zbog čega je običaj da se na današnji dan razgone ovi gmizavci da ne bi preko leta dosađivali. Neko od ukućana bi iz ovog razloga trebalo da porani, uzme tiganj i lupajući nekoliko puta ponovi:

Jeremija u polje, a sve zmije u more! Samo jedna ostala, za zlo njeno ostala, oba oka izbola, na dan trna glogova. Na četiri šipova, zlu kob izela.

Veruje se da sve dok se čuje lupanje i pesma, zmije neće smeti da se približe. Još jedno verovanje je da se na današnji dan ne otvaraju britve, i ne radi se ništa sa iglom i koncem - ko bi na ovaj dan otvorio britvu, na toga bi preko cele godine trčale zmije. Stariji ljudi u nekim krajevima veruju da na današnji dan ne valja ni da se češlja, da se ne bi izazvali ovi gmizavci. Takođe, pripazite da se ni za kim ne vuče odvezena pertla ili končić, da se na isti način tako ne bi vukle i zmije.

Kada je na presto došao car Sedekija, Jeremija je prorekao pad Jerusalima i vavilonsko ropstvo. U dolini Totef, gde su se deca prinosila kao žrtve, Jeremija je rekao da će judejsko carstvo biti napadnuto. Ubrzo, Vavilonci su zauzeli Jerusalim, ubili cara, opljačkali i razorili grad. Mnogo Jevreja je ubijeno na mestu gde su se deca prinosila kao žrtve.

Jevreji su primorali prorok Jeremiju da krene sa njima u Misir, gde je proživeo još 4 godine, a onda je kamenovan od strane Jevreja. U Misiru je i sahranjen, a po predanju car Aleksandar Veliki posetio je grob proroka Jeremije, i po njegovoj naredbi Jeremijino telo je preneto u Aleksandriju.

Prorok Jeremija je jedini neoženjeni prorok, jer prema predanju, on je morao ostati bez braka i porodice zbog svog prorokovanja. Živeo je u vremenu vladavine 7 judejskih kraljeva, a prorokovao je oko 40 godina.

Autor: redportal.rs

#Pravoslavlje

#Prorok Jeremija

#Sveti prorok Jeremija

#Vernik

#svetac