Pola miliona kvadratnih kilometara leda 🤯

Novo istraživanje sa Univerziteta Reading donosi crne vesti - ako globalne temperature nastave da rastu i dostignu 4 stepena Celzijusa više u odnosu na preindustrijski period trećina antarktičkog leda će se survati u more. Što znači enorman porast nivoa mora, širom sveta.

Kako upozorava doktor Ela Gilbert, istraživač sa Univerziteta Reading i deo departmana za meteorologiju:

Ledeni platoi su važni zaustavljači lednika, u kontekstu stopiranja njihovog slobodnog kretanja u more. Ako bi se urušili, to bi bilo jednako otvanjem čepa prepune flaše, nakon kojeg bi se nemerljiva količina vode iz glečera sjurila u more.

Korišćenjem modela predviđanja klime, baziranom na poslednjoj reči tehnologije, podaci su sakupljeni i objavljeni u žurnalu Geophysical Research Letters.

Kako je navedeno u studiji i kako nam prenosi doktorka Gilbert:

Znamo da kada se otopljeni led nakupi na površinama ledenih platoa, stvara frakture i izaziva spektakularne scene urušavanja. Prethodna istraživanja su nam davala podatke preko kojih smo posmatrali širu sliku opadanja antarktičkog leda. Ali naša studija je koristila detaljne modele predviđanja, koji su nam omogućili da dajemo tačne i verodostojne predikcije. Nalazi samo još više urgiraju pokušaje da se ograniči rast globalne temperature koji je usvojen Pariskim ugovorom. U suprotnom suočićemo se sa najgorim posledicama promene klime.

Gilbert i njen tim su predvideli da oko 34% posto antarktičkog leda, region veličine preko pola miliona kvadratnih kilometara je pod direktnim rizikom katastrofalne destabilizacije u slučaju skoka temperature od 4 stepena Celzijusa. Ako se ograniči rast na 2 stepena, potencijalno se može prepoloviti teritorija pod rizikom i izbeći upliv enormne količine vode u more.

Autor: redportal.rs

#Globalno zagrevanje

#LED

#Nauka

#Skok nivoa mora

#antarktik

#katastrofa

#klima