Kraljevska mapa klesana u kamenu 👑

Novom analizom bronzanodopskog rezbarenog kamena otkrivenog u Francuskoj, pre više od 100 godina, ukazuje da je u pitanju oko 4.000 godina stara mapa!

Detaljno izrezbaren kamen iz Saint-Bélec-a, otkriven na prastarom groblju 1900, je zapravo 3d predstava reke Odet i doline Finister u Bretanji.

Studija objavljena u časopisu Bulletin of the French Prehistoric Society, pokazuje da je na kamenu ucrtana mapa u radijusu od 18 milja sa čak 80% preciznosti.

Kako objašnjava koautor Nikolas Klement:

Ovo je najverovatnije, najstarija mapa određene teritorije ikada otkrivena. Postoji nekoliko ovakvih mapa, uklesanih u kamen, širom sveta. Ali, uopšteno gledano, one su samo interpretacije. Ovo je prvi put da je oblast prikazana u određenoj razmeri i tačno.

Pored ucrtane reke, brda i pritoka, kamen takođe sadrži i motive koji mogu predstavljati lokacije naselja, utvrda i polja. Oznake mogu biti u kontekstu organizacije zemlje, ko je koristi i ko joj je vlasnik.

Prema drugom koautoru studija Ivanu Paileru, postoji dublji kontekst kao i poruka kamena:

Ako se poslužimo primerima mentalnih mapa, nema potrebe klesati ih u kamen. Uopšteno posmatrano, sve mape prenose informacije u formi priče. Da bi ste stigli do tog i tog mesta, morate pratiti tu i tu reku. Zapravo, oznake na kamenoj mapi su služile kao ekspresija nečije političke moći - kao prikaz domena jednog vladara.

Pema analazima, kamen je reiskorišćen kao deo zida grobnice krajem ranog bronzanog doba, između 1900. i 1640. p. n. e. Ovo je možda bio i simboličan čin, koji je označavao kraj vladareve političke moći tokom perioda velikog društvenog previranja i reorganizacije koje je bilo krajem ovog perioda.

Saint-Bélec kamen prikazuje teritoriju čvrsto organizovanog i hijerarhijski ustrojenog političkog entiteta, koje je čvrsto kontrolisalo svoju teritoriju. Sam čin njegovog slamanja je verovatno označavao kraj - odnosno ritualni prekid nekadašnjeg starog ustrojstva.

Autor: redportal.rs

#Arheologija

#Bretanja

#Francuska

#Mapa

#Najstarija mapa

#grob

#kamen

#klesana

#kralj