Cilj bio da se predstavi univerzalna ljudska lepota

Portret Margarita deo je ciklusa koji je Petar Dobrović stvorio na Lopudu kod Dubrovnika. Nastaje u trenutku kada ga lepota Mediterana motiviše ka oslobađanju boje. 🎨

Već na prvi pogled je jasno da je reč o jednom tipično modernom portretu koji u fokus ne stavlja samo portretisanu ličnost, već i doživljaj sunčanog letnjeg dana, koji postaje jednako važan element slike. 🌞

Ljubičasto drvo, vatreno crvena zemlja i naglašena dekorativnost koju proizvode crne konture poznate su reference moderne umetnosti. Još jedna stvar portret čini modernim - predstavljanje Margaritinog rodnog identiteta.

Isticanjem androgenosti tokom 20-ih godina 20. veka postojala je želja da se smanji distanca među polovima i stvori novi tip lepote bez stereotipa. Maskulinizacija žene i popularni izgled la garçonne oslobađao je od ograničenja koja nameće hegemoni koncept ženstvenosti i postao svojevrsna vrsta (modnog) trenda. Cilj popularizacije androgene estetike, koju je javnost povezivala sa kultom mladosti i aspiracijama modernog sveta, u umetničkom smislu bio je da predstavi univerzalnu ljudsku lepotu.

IZVOR: YT / Galerija Matice srpske

Autor: Nikola Ivanović / redportal.rs

#Dubrovnik

#Galerija Matice srpske

#Margarita

#Petar Dobrović

#slika

#srpsko slikarstvo