Izmerili je bukvalno uz pomoć štapa i kanapa 🤭

Uprkos tome šta novokomponovani ravnozemljaši i njima slični govore, planeta Zemlja je okrugla i to ni u kom aspektu NIJE NOVO OTKRIĆE. 🤬

Mnoge antičke kulture su bile svesne ove činjenice, jer vam nisu potrebni sateliti i laseri da biste ovo dokazali.

Jedan od mnogih koje se sećamo je Eratosten iz Kirene, Grk matematičar i prva osoba koja je izračunala obim Zemlje. Svoj proračun je uradio još u TREĆEM VEKU PRE NOVE ERE, i to sa neverovatnom preciznošću.

Tačna matematička metoda nam nije poznata, ali uprošćenu verziju nam je preneo grčki astronom Kelomed. Kako kaže, Eratosten je znao distancu između gradova Aleksandrije i Asuana. Ona je iznosila 5.000 staroegipatskih stadija (jedna stadija je 157,5 metara). Takođe, pretpostavio je da se oba grada nalaze na jednom meridijanu i da je Asuan direktno ispod severnog povratnika (tzv. Rakove obratnice, jedne od 5 osnovnih paralela na Zemlji).

Ostatak procesa je činilo nešto dobre geometrije i odličan tajming. U podne na letnju dugodnevicu u Asuanu Sunce je vertikalno u odnosu na severni povratnik. Stoga, štap pobijen direktno u zemlju neće bacati senku ni na jednu stranu. Sa druge strane, u Aleksandriji Sunce će biti pod uglom, tako da će štap pobijen u zemlju tamo bacati senku određene dužine u zavisnosti od toga pod kojim uglom ga pogađa Sunce. Sunce kao deo jedne tačke, Asuan kao druge i Aleksandrije kao treće - stvarali su zajedno trougao.

Eratosten je izmerio ugao pod kojim padaju zraci i izračunao da je udaljenost Aleksandrije od Asuana otprilike oko 1/50. deo obima Zemlje. Tako da je, s obzirom na to da je znao kolika je udaljenost od Asuana do Aleksandrije, logički zaključio da će obim biti 50 puta veći - odnosno 250.000 stadija. ŠTO JE, U ODNOSU NA MODERNA MERENJA, GREŠKA OD SAMO 1,4%! 💪

IZVOR: YT / carlsagandotcom

Autor: redportal.rs

#Antika

#Eratosten

#Ravna zemlja

#Ravnozemljaši

#Sfera

#Zemlja je lopta

#planeta