Da li su australijski Aboridžini i domoroci indonežanskih ostrva mešani ili čak nastali od posebne grane hominida? 🤔

Ljudi čije poreklo vodi iz jugoistočne Azije i njenih istočnih ostrva nose veliki broj dokaza da su se njihovi preci aktivno mešali sa davno izumrlim hominidom po imenu denisovac. Što je još zanimljivije, ne postoje nikakvi genetski dokazi za ovo mešanje kod druge 3 vrste hominida koji su živeli u ovom regionu - Homo erektus, Homo florensis i Homo luzonensis.

Otkriće da je veliki broj ljudi nasledio podosta gena od neandertalaca bilo je kao potres u nauci. Nakon ovoga krenula su lokalna istraživanja koja su pokazala da je došlo i do mešanja sa denisovcima - ranim hominidima koji su nam samo poznati po nekoliko nalaza DNK i kostiju. Očigledno pitanje je bilo odmah postavljeno: Da li i koliko drugih izumrlih vrsta hominida živi u "nama" - tj. njihovo genetsko nasleđe?

Jedno od mesta koje najviše obećavaju, što se tiče nalaza, jesu ostrva koja formiraju današnju istočnu Indoneziju: Filipini i Nova Gvineja. Dva hominida Homo florenzis i Homo luzonensis su poznati samo sa ovih ostrva (po kojima i nose ime) i vrlo je verovatno da su dovoljno poživeli da se susretnu sa prvim modernim ljudima.

Činjenica da nijedan preživeli DNK nalaz nije još izvađen iz fosila ovih hominida čini glavnu prepreku u detektovanju genetskog nasleđa koje možda nosimo u nama, a nasledili smo od njih. Međutim, postoje razni načini nagađanja. Doktor Žoao Teikseira sa Univerziteta u Adelajdu uporedio je genome australijskih Aboridžina i ostrvljana različitog nasleđa sa onima sa azijskog kontinenta. Podaci ukazuju da postoji šansa da su se oni razvili od ogranka ljudi koji su se odvojili od ljudi mnogo ranije nego denisovci. 😮😮😮

Rad je objavljen u časopisu Nature Ecology and Evolution i potvrdio je prethodnu pretpostavku da je najveća količina DNK od našeg rođaka denisovaca prisutna kod australijskih Aboridžina, domorodaca Nove Gvineje i okolnih ostrva.

Kako kaže doktor Žoao Teikseira:

Nivo denisovskog DNK u današnjim populacijama ukazuje na veliki i visoki procenat mešanja na ostrvima u jugoistočnoj Aziji. Zaista je ogromna misterija zašto nigde ne nalazimo i njihove fosile pored ostalih nalaza prastarih Homo sapiensa?

Koautor profesor Kris Helgen tvrdi da su denisovci stigli do tzv. Volasove linije (linija nakon koje vegetacija i fauna naglo počinje da se menja u jugoistočnoj Aziji). Kada su moderni ljudi stigli u ovaj region, verovatno su se susreli sa više različitih ljudskih vrsta, ali su se samo sa denisovcima uspešno mešali.

Kako god bilo, profesor Helgen smatra da je malo verovatno, zbog anatomskih razlika, da su ostrvski domoroci odvojena linija ljudi nastala od denisovaca. Čini se više da su ostrva bila veliko tranzitno mesto za više vrsta hominida. Posebno ostrvo Sulavesi (Indonezija), koje polako postaje zlatni rudnik za sve arheologe i paleoantropologe. 😊

pročitajte još

Ostrvo hobita 💗

Autor: redportal.rs

#Aboridžini

#Arheologija

#Denisovian

#Denisovijanac

#Domorodci

#Hominidi

#Homo Florenzis

#Homo Sapiens

#Nauka

#hobit

#paleoantropologija