Udala se za poglavicu, ali Hercegovinu nije zaboravila 🥰

Manda Perić, rođena je u Hercegovini u Popovom polju. Do preseljenja u Ameriku bavila se proizvodnjom škije (duvan koji se gajio na prostoru Hercegovine i Dalmacije).

U obećanu zemlju, Ameriku, odselila se u vreme Šestojanuarske dikature jer su joj oteli letinu na kojoj je gajila škiju. U trenutku kada se ona doselila u Ameriku, bila je na snazi prohibcija. Alkohol i proizvodnja su bili zabranjeni. 🍾✖️

Međutim, za Mandu to nije bio problem. Ova hrabra žena je organizovala prevoz alkohola u Ameriku preko dubrovačkih trgovačkih linija. Takođe, pokrenula je ilegalnu proizvodnju aljola home-made i proizvodnju škije.

Za Mandu se može reći da je bila žena velikog srca. Deo novca koji zarađivala prodajom alkohola i duvana davala je doseljenicima iz Hercegovine, a deo slala u domovinu da bi narod opstao.

Udala se za indijanskog poglavicu plemena Vanačake, ali zbog lične sposobnosti izabrana je da bude poglavica plemena istočno od Ontaria. 😊

Foto: Ilustracija

Domoroce je očarala poznavanjem lekovitih trava. Bila i lekar koju su zvali Manda Vrač Dobri duh s lulom.

Autor: redportal.rs

#Amerika

#Hercegovina

#duvan

#manda

#šverc