Da, uradili su studiju 😁

Prošle godine psiholozi sa Univerziteta Njujork istražili su efekat ženskih bradavica (u erekciji!) na heteroseksualne žene i muškarace.

U prvom delu opsežne studije učesnicima su pokazani nasumični slajdovi sa 2 seta istih žena. Pogađate već, na jednoj je bila osoba sa flacidnim bradavicama, a na drugoj u erekciji. 😄 Potom je učesnici trebalo da ocene žene na skali od 16 emocionalnih i psiholoških stupnjeva koji se grupišu oko pozitivnog, negativnog i erotsko-senzualnog percipiranog osećaja.

Da bi osigurali da lica modela na slikama ne utiču na odluke učesnika, na svim slikama su bila pokrivena, dok je "nivoe erekcije bradavica" ocenjivala posebno izdvojena grupa 🤣.

Rezulatai su pokazali da i muškarci i žene projektuju pozitivne osećaje na fotografije sa ženama koje imaju bradavice u erekciji, dok (na apsolutno ničije iznenađenje) muškarci podsvesno projektuju pride i erotsko-senzualni naboj.

U 2. delu studije, koja je objavljena u časopisu Evolutionary Behavioral Science i kojoj je nadenuto fantastično ime Smisao erekcije bradavica 2: Efekat bradavica u erekciji na altruizam ljudi, istraživački tim je želeo da sazna da li emocionalna stanja projektovana na žene (kako je pokazano u 1. delu studije) imaju efekta i na ponašanje hetero žena i muškaraca.

pročitajte još

BDSM 💕💕💕

Da li bi ljudi (muškarci) bili skloniji tome da pomognu ženama čije bradavice su u erekciji nego onim kojima nisu?

Kao i u prethodnom delu, i ovde su muškarci zamoljeni da ocene slike sa predstavama žene u "oba stanja", ali pored toga ispitivani su plejadom pitanja koja su osmišljena da detektuju promenu u stavu i ponašanju. Na primer: da li biste pozajmili novac njoj ili ne, da li biste joj pomogli ako su joj kola pokvarena ili ne, da li biste joj pomagali kao tutor ili ne itd.

Muška grupa učesnika, kao što se moglo očekivati, u potpunosti je odgovorila afirmativno na sva pitanja koja su se ticala slajdova žena sa bradavicama u erekciji. Posebno afirmativno ako bi pozitivan odgovor doveo do toga da budu u bliskom kontaktu sa dotičnom osobom.

Kako je navedeno u članku:

Muškarci percipiraju žene sa bradavicama u erekciji kao osobe koje zaslužuju pomoć i njihov altruizam, posebno ako to uključuje veći nivo interakcije sa njom i isti nivo altruizma su očekivali zauzvrat od "nje". Takođe, smatrali su da bi sve žene sa bradavicama u erekciji trebalo i mogle da budu deo njihovih društvenih krugova.

Sa druge strane, žene nisu percipirale druge žene i njihove bradavice kao išta više zaslužne za pomoć od drugih primera (odnosno ljudi). I, najzanimljivije od svega, nijedna nije htela da ih uključi u svoj društveni krug.

Ko bi rekao, svaki dan saznamo nešto novo. 😁😁😁

Autor: redportal.rs

#Bradavice

#Erekcija

#Erotika

#Nauka

#eksperiment

#muškarci

#seks

#žene