To je najstarije poznato muzičko delo

Huritksa himna je prva istorijska pesma. To je najstarija poznata pesma, odnosno najranija napisana pesma koja se može rekonstruisati.

Istorija muzike stara je koliko i samo čovečanstvo. Arheolozi su pronašli primitivne flaute od kostiju i slonovače koje datiraju čak 43.000 godina i verovatno je da su mnogi drevni muzički stilovi sačuvani u usmenim tradicijama.

Kada su pak u pitanju određene pesme, najstariji poznati primeri su relativno noviji. Najraniji fragment notnog zapisa nalazi se na 4000 godina staroj sumerskoj glinenoj ploči, koja uključuje uputstva i podešavanja za himnu u čast vladara Lipit-Ištara. Ali za naslov najstarije sačuvane pesme, većina istoričara ukazuje na Huritsku himnu broj 6, oda boginji Nikal, koju su drevni Huriti negde oko 14. veka p. n. e. Glinene ploče koje su sadržavale melodiju iskopane su pedesetih godina 20. veka iz ruševina grada Ugarit u Siriji. Zajedno sa skoro potpunim setom notnih zapisa, oni uključuju i specifična uputstva za puštanje pesme na tipu deveterostruke lire.

Huritska himna broj 6, smatra se najranijom melodijom na svetu, ali najstarija muzička kompozicija koja je u celosti preživela je grčka melodija iz prvog veka naše ere poznata kao Seikilos Epitaph. Pesma je pronađena ugravirana na drevnom mermernom stubu koji se koristio za obeležavanje ženskog grobnog mesta u Turskoj. "Ja sam nadgrobni spomenik, slika", stoji u natpisu. "Seikilos me ovde stavio kao večni znak besmrtnog sećanja." Kolumna takođe uključuje notni zapis, kao i kratak set tekstova koji glase: "Dok živiš, blistaj / Nema tuge uopšte / Život postoji samo kratko / A vreme zahteva svoje."

Dobro očuvani natpisi na Seikilos Epitaphu omogućili su savremenim muzičarima i naučnicima da ponovo stvore njegove tužne melodije i note. Doktor Dejvid Kriz sa Univerziteta u Njukaslu izveo ga je koristeći instrument sa osam žica na kojem se svira maljem, a istraživač drevne muzike Mihael Levi snimio je verziju na kojoj je nanizana lira.

Bilo je nekoliko pokušaja dekodiranja i izvođenja Huritske himne broj 6, ali zbog poteškoća u prevođenju njegovih drevnih ploča, nema konačne verzije. Jedno od najpopularnijih tumačenja došlo je 2009. godine, kada je sirijski kompozitor Malek Dženadli sa punim orkestrom izveo drevnu himnu.

IZVOR: YT / Malek Jandali

Autor: redportal.rs

#Huriti

#Muzika

#lira

#najstarija pesma

#pesma