Analizirane kosti oborile milenijumsko verovanje 😱

Više od 1.500 godina hrišćani su pohodili baziliku u Rimu (Dei Santi Apostoli) da vide svete mošti 2 Isusova apostola: Svetog Filipa i Svetog Jakova Pravednog. Međutim, nova istraživanja potpuno su oborila mit na kome stoji ova velelepna crkva.

Istraživači iz Danske, Holandije, Engleske i Italije koristili su radiokarbonsko datiranje da bi tačno odredili starost kostiju. Preciznom hronologijom starost femura Svetog Jakova Pravednog smeštena je između 214. i 340. godine n. e., skoro 2 veka nakon pretpostavljene smrti sveca.

Naučnici, iako znaju da kosti ne pripadaju svecu, ipak kažu da su one veoma važne za proučavanje ranog hrišćanstva. Vrlo je verovatno da je ona osoba koja je pomerila ove ostatke u današnju crkvu čvrsto verovala da su to svete mošti. Najverovatnije su preuzete i iz ranohrišćanskog groba.

Iako je veza crkve i legende sa kostima apostala Jakova oborena, naučnicu su odlučili da ne ponove isti test i na kostima Svetog Filipa. 😅

U katoličanstvu su relikvije mučenika, svetaca i predmeti u asocijaciji sa njima revnosno obožavani. Mnoge crkve zapadne Evrope nastale su oko svetih moštiju ili relikvija. Do sredine 1. milenijuma relikvije su postale veoma važan element ranog hrišćanstva. One su omogućavale posredan kontakt sa svecima, pa i sa samim Hristom.

Kako su kosti stigle u rimsku baziliku, niko ne zna. Ali se sa sigurnošću zna da su tu bile pohranjene od njenog osnivanja u 6. veku.

Femur Svetog Jakova Pravednog je daleko od toga da bude prva pogrešna relikvija (da ne kažemo falsifikat 😅). U srednjem veku trgovina relikvijama je uzela toliko maha u Evropi da je postojalo celo crno tržište delova tela svetaca. Nekoliko vekova kasnije, kada je u Evropi eksplodirala protestantska revolucija, većina njih su prokazani kao falsifikati. Kako i ne bi bili, kada je Sveti Nikola imao na desetine svetih relikvija svojih zuba po Evropi (kad se saberu, ima više zuba od krokodila 😏), kao i drugi sveci čiji su delovi tela bili rašireni uzduž i popreko. Kada bi se i oni pobrojali, mnogi sveci bi jedino mogli da se objasne time da su bili stonoge ili pauci. 😅

Jedna crkva je imala veoma popularnu relikviju mozga Svetog Petra. Naravno, u pitanju je bio samo kalcifikovani krompir. 😁

Autor: Isis Davis-Marks / redportal.rs

#Apostoli

#Arheologija

#Basilica dei Santi Apostoli

#Italija

#Katoličanstvo

#Rimska bazilika

#Sveti Filip

#Sveti apostoli

#Sveti jakov Pravedni