Od carskog konjušara do peharnika

Dvor Dušana silnog, je bio i u imenu i u organizaciji pravi imperijalni dvor. Po ulogama i strukturi nije zaostajao ni za vizantijskim ni za zapadnim dvorovima.

Jedan od naših najvećih slikara svih vremena, Paja Jovanović, je to najlepše i nejdetaljnije to prikazao. Likovi na njegovom remek-delu Krunisanje cara Dušana su svi, do poslednjeg, članovi carskog dvora.

Skica po kojoj je izradio finalnu kompoziciju to odlično pokazuje:

Foto: Wikipedia.org/Paja jovanović (free domain)

Foto: Wikipedia.org/Paja Jovanović (free domain)

1. Car Dušan

2. Carica Jelena

3. Uroš, srpski kralj

4. Srpski patrijarh Joanikije

5. Trnovski patrijarh Kir Simeon

6. Kralj Vukašin Mrnjavčević

7. Carev šurak, Oliver veliki vojvoda

8. Dejan sevastokrator

9. Kir German, Iguman Atonski

10. Gojko Mrnjavčević, veliki logotet

11. Nikola Buća, protovestijar

12. Palman(us) Teutonicus Capitanus gentis armigens, kapetan careve lične garde

13. Uglješa Mrnjavčević, carski konjušar

14. Despot Siniša, brat cara Dušana

15. Car Aleksandar Bugarski, caričin brat

16. Jovan Kastriota, deda Skenderbega

17. Giunius Derse (Dubrovački izaslanik)

18. Giunius de Calichio (Dubrovački izaslanik)

19. Nifficus Nik Condola (Dubrovački izaslanik)

20. Avrambek kefalija Sereza

21. Mancil Liverija, vojvoda Volera, Sereza i Strume

22. Angel Metohita

23. Aleksija Camplakon, veliki čauš

24. Preljub "kesar"

25. Orlović Grgur

26. Hrabrenović

27. Balšić

28. Kobilović (Obilić)

29. Oblačić Rade

30. Andronik kefalija Drame

31. Andronik Kantakuzen

Autor: redportal.rs

#Carski dvor

#Krunisanje cara Dušana

#Paja jovanović

#Srbija

#Srpsko carstvo

#car dušan

#remekdelo

#slika