Stigle do Amerike pre Kolumba 😎

Izgleda da je opet došlo vreme da revidiramo istorijske knjige. Venecijanske staklene perle iz doba renesanse otkrivene su na više arheoloških nalazišta na Aljasci. Sve ukazuje da su tu dospele decenijama pre Kolumba. To znači da su severnoamerički domoroci imali kontakte sa ljudima koji su ili bili u Italiji ili su trgovali sa ljudima koji su bili tamo još pre nego što se Kolumbo i rodio. 😎

Do sada je u nauci prihvaćena i dokazana teza da su prvi Evropljani u severnoj Americi bili vikinzi, koji su imali svoje naselje na Vinlandu (Njufaundlend, oko 1000. godine). Leif Erikson (viking sa Islanda) poveo je prvu evropsku ekspediciju koja je uspešno stigla u Ameriku, i to ravno 5 vekova pre Kolumba.

Međutim, čini se da Kolumbova titula još više pada u vodu jer otkrićem ovih perli njegovo putovanje još manje dobija na značaju. Kako? Pa time što nedvosmisleno ukazuje da su postojali stalni ili privremeni kontakti koji su doveli do toga da se na 3 odvojena mesta pronađu isti nalazi iz 15. veka, udaljeni 8.700 kilometara od mesta proizvodnje! Slične perle su pronalažene u severnoj Americi i ranije, ali su sve iz perioda nakon Kolumbovog putovanja. Perlama na Aljasci je C14 datovanjem jasno utvrđeno da su napravljene između 1440. i 1480. godine.

Opisujući detaljno nalaze i podatke u časopisu American Antiquity, naučnici tvrde da su perle dospele na Aljasku preko trgovaca koji su putovali tzv. "putem svile": preko Sibira, do Beringovog moreuza, i dalje na Aljasku.

Stoga, ovo su prvi i neoborivi dokazi prisustva evropskog materijala na tlu Amerike.

Staklene perle su otkrivene na 3 arheološka nalazišta na Aljasci:

1. Punjik Point, sezonski lokalitet u vezi sa Inuitma;

2. Jezero Kajak Haus, kasna praistorija severne Amerike;

3. Kinjiksugvik, takođe kasna praistorija severne Amerike.

I ranije su ovakve perle nalažene na ovim lokalitetima, ali tokom 50-ih i 60-ih nije postojala tehnologija koja bi omogućila preciznu hronologiju.

Rezultat hemijskih analiza potvrdila je i horonologija drugih predmeta pronađenih zajedno sa perlama, tako da je hronološka odrednica njihove proizvodnje nesumnjiva.

U 15. veku Venecija je bila centar sveta što se tiče staklarstva i proizvodnje predmeta od stakla. Najpoznatiji materijal je bilo tzv. Murano staklo. Perle su najverovatnije kupljene u Veneciji, pa su potom konjima prešle "put svile" ka istoku (prastari trgovački put koji je vezivao Evropu sa Kinom), stigavši tako na današnji ruski Daleki istok i dalje do Beringovog moreuza.

Autor: Katy Evans / redportal.rs

#Aljaska

#Domorodci

#Italija

#Kolumbo

#Otkriće Amerike

#Put Svile

#Severna Amerika

#Staklene perle

#istorija

#sibir

#venecija