Lečenje depresije može da smanji rizik od demencije

Između 2006. i 2010. godine, u studiju je bilo uključeno 354.313 osoba iz UK Biobank starosti između 50 i 70 godina. Od toga, 189.440 učesnika (53,5 odsto) bile su žene.

Ukupno 46.280 učesnika dijagnostikovano je sa početnom depresijom u kasnom životnom dobu, od kojih je 725 razvilo demenciju tokom perioda praćenja. Istraživači su pratili učesnike do 2020.

Da bi proučavali efekat različitih putanja depresije na stopu demencije, istraživači su identifikovali 4 podgrupe. Oni sa:

povećanjem simptoma depresije tokom vremena (n = 3.462)smanjenjem simptoma depresije tokom vremena (n = 3.578)simptomima hronično visoke depresije (n = 2.281)simptomima hronično niske depresije (n = 3.159)

Da bi ispitali da li rizik od razvoja demencije može da se smanji lečenjem depresije, istraživači su dalje kategorisali 46.820 učesnika sa depresijom u sledeće grupe za lečenje:

nelečeni (n = 24.152)

farmakoterapija (n = 14.695)

psihoterapija (n = 2.151)

kombinacija (n = 5.281)

Lečenje depresije može da smanji rizik od demencije

Kao što se očekivalo, istraživači su otkrili da su učesnici studije sa depresijom imali 51 odsto veći rizik od demencije od onih koji nisu imali depresiju.

Unutar podgrupe učesnika sa depresijom, rizik od razvoja demencije se razlikovao u zavisnosti od putanje depresije. Pojedinci sa „povećanim”, „hronično visokim” i „hronično niskim” simptomima depresije imali su veći rizik od razvoja demencije, dok su pojedinci sa „smanjenim” nivoima depresije imali isti rizik od demencije kao i pojedinci bez depresije.

Istraživači su otkrili da su tretmani depresije povezani sa manjom incidencom demencije, sa približno 26 odsto manjim rizikom od demencije među pacijentima koji su primali terapiju.

Štaviše, istraživači su primetili da, iako „povećana” putanja depresije najbrže podiže rizik od demencije, uzimanje terapija za depresije može da se suprotstavi rastućem riziku. S druge strane, tretmani depresije nisu imali uticaja na rizik od demencije kod osoba sa hronično visokim nivoom depresije.

Ovaj nalaz naglašava važnost brze dijagnoze i lečenja depresije, ne samo radi držanja depresije pod kontrolom, već i da bi se kod pacijenata smanjio rizik od demencije.

Dr. Wei Cheng, kovođa studije i mladi glavni istraživač na Institute of Science and Technology for Brain-Inspired Intelligence (ISTBI) na Univerzitetu Fudan, kaže da su nalazi ove studije „bacili malo svetla i na prethodni rad. Razlike u efikasnosti kurseva za depresiju mogu da objasne neslaganje između prethodnih studija”.Kada komentarišu ograničenja studije, istraživači primećuju da su se dosadašnje studije „pokazale neuverljivim u odnosu na to da li je depresija prodromalna faza (simptom) ili nezavisni faktor rizika za demenciju”. Zbog toga smatraju da veza između depresije i demencije „i dalje treba da se tumači s oprezom”.

Autor: Alo

#Demencija

#depresija

#ispitivanje

#istraživanje