Toliko više od fizičkog zadovoljstva 😎

Kad dođemo kao bebe na ovaj svet, sve u vezi sa nama je apsolutno prihvatljivo i divno - od glave do pete. Potom, postepeno, kako odrastamo, postajemo samosvesni i u nama kreće da raste osećaj srama u kontekstu našeg tela i nelagode kada god je ono golo i "otvoreno". 😏

Tabuisan postaje skoro svaki oblik dodira van propisanog konteksta: od propisane distance do propisanog načina pozdrava (koji uopšte ne mora odražavati vaše oduševljenje ili indiferentnost prema toj osobi).

Ali duboko negde unutar naše psihe, i dalje je živa ta potreba sa kojom smo rođeni: potreba da budemo prihvaćeni baš onakvi kakvi smo. Bez rezervi i bez uslova. 😊

Upravo u tome se krije erotska moć oralnog seksa. Ali i sama pomisao na taj čin, ako nije uključena prava osoba, izaziva u nama blagu mučninu - u tome je upravo i poenta. Erotika, u pravom smislu te reči, doživljava svoj pun potencijal samo ako je sa pravom osobom, tj. sa onom koju mi percipiramo tako - u suprotnom izaziva gađenje. Sa pravom osobom svaki akt percipirane devijantnosti, ili nečega što bi vam izazivalo odbojnost, izaziva osećaj prihvaćenosti, razumevanja, odobravanja, dobrodošlice i slobode. 🥰

Privilegija intimnog odnosa je zapečaćena aktom koji bi sa drugom osobom bio nezamisliv.

Oralni seks je interesantan i uzbudljiv jer je u svojoj biti akt zbližavanja i oslobađanja. Dijametralno suprotan uglađenoj svakodnevici, prepunoj formalne učtivosti i suzbijanja onoga što se percipira u društvu kao negativno u vezi sa nama - naše požude i naših potreba.

Nemoguće je biti prihvaćen u društvu i otkriti i ponašati se onako kakvi mi zaista jesmo. Stoga je i tolika erotska ekstaza dvoje ljudi koji su seksualno kompatibilni jer to je, ništa drugo, do oslobađanje nagomilanih emocija kroz akt kojim se skida maska društva i pušta divlja unutrašnja priroda da izađe. Priroda koju će posvedočiti, entuzijastično prihvatiti i voleti druga osoba. Što je više prihvaćeno naše "neprihvatljivo" ponašanje iza zatvorenih vrata spavaće sobe (u kontekstu društva oko nas), to je snažnija veza i mi se osećamo kao da gradimo sigurnu luku međusobnog razumevanja.

Zadovoljstvo proisteklo iz oralnog seksa mnogo je dublje i značajnije i najmanje ima veze sa fizičkim zadovoljstvom.

Radi se o psihologiji čoveka, prihvaćenosti od strane drugog ljudskog bića i, najvažnije, onoga čega se najviše boje SVI ljudi: zaštite od odbačenosti, ostracizma i samoće.

Autor: The School of Life / redportal.rs

#Društvo

#Intimnost

#Oralni seks

#ljubav

#seks

#veza