Raste populacija jelena lopatara i muflona

Javno preduzeće Vojvodinašume saopštilo je da je danas realizovalo uvoz još 30 jedinki muflona iz područja niskih Karpata (Slovačka) i 30 jedinki jelena lopatara iz područja Moravske kako bi obnovili populaciju tih životinja u delu Subotičke šume.

To preduzeće navodi da je populacija muflona i jelena loptara bila ugrožena proteklih godina zbog kretanja migranata, a da će naseljavanjem novih jedinki fond biti vraćen na nivo iz 2015. godine, odnosno na period pre migrantske krize.

Oni su dodali da je tokom migrantske krize kroz lovište posebne namene Subotičke šume kojim gazduje JP Vojvodnašume, u periodu o 2015. do 2022. godine prošao veliki broj migranata i da je matični fond muflona i jelena lopatara bio izložen uznemiravanju kao i da su migranti neovalašćeno ulazili u ograđen deo šume.

Iz tog preduzeća kažu i da će populacija jelena lopatara i muflona unošenjem novih jedinki za dve do tri godine biti oporavljena, a da je sada muflona ima 125, a jelena lopatara 100. Oni navode da je obnavljanje matičnog fonda muflona realizovano sredstvima JP Vojvodinašume i sredstvima Fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine u ukupnom iznosu od 55.000 evra.

Iz ovog JP su najavili izgradnju i prva dva uzgajališta muflona i jelena lopatara u Srbiji.

Uvezene jedinke obe vrste činiće buduće matične fondove uzgajališta.

U saopštenju se navodi:

Uzgajalište muflona Hrastovača imaće površinu od 82 hektara i pet uzgojnih separata, dok će uzgajalište jelena lopatara Makova sedmica biti površine 78 hektara i imaće četiri uzgojna separata. Završetak izgradnje uzgajališta će biti u proleće 2024. godine i realizovaće se kao zajednički projekat JP Vojvodinašume i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Autor: tanjug.rs

#jelen lopatar

#muflon

#subotička šuma

#vojvodinašume

#šuma