Manastir Tumane je nadaleko poznat po svojim čudima, te mu ljudi sa različitim brigama stalno dolaze

Am­bi­jen­tal­na le­po­ta sa jed­ne i du­hov­ni mir sa dru­ge stra­ne, te pri­su­stvo svetinja, manastir Tu­mane či­ne vred­nim ka­ko u du­hov­nom ta­ko i kul­tur­no-isto­rij­skom smi­slu. Ovaj bra­ni­čev­ski ma­na­stir osta­vlja di­van uti­sak sva­ko­me ko se u njemu na­đe, ple­ne­ći svo­jom le­po­tom i okru­že­njem u ko­me se na­la­zi, na­da­sve bu­du­ći sve­dok ve­re i tru­da jed­no­ga na­ro­da, kao i sve­ti­o­nik za bu­du­će Bo­ži­je car­stvo 🙏🏻.

Nadaleko je poznat po svojim čudima, te mu ljudi sa različitim brigama stalno dolaze.

Ovo je svedočenje Nataše i Ivana Marković iz Velikog Laola:

Možemo da posvedočimo 2 čuda Svetog Zosima i Jakova. Moj muž je imao udes, dobio kliničku bakteriju, zatim je dobio sepsu i završio u komi. Izgubio je bubreg i svašta se još izdešavalo 😥.
Mi smo došli ovde u Tumane, bili smo na molitvi kada su čitane. Bogu hvala, svetitelji su uslišili naše molitve jer su nam doktori rekli da su jako male šanse da se on oporavi. Međutim, on se probudio iz kome, oporavio se i sada je sve kako treba.
Drugo naše čudo je to što je monah posle molitve pitao našeg starijeg sina: 'Da li bi voleo kada se tata oporavi da dobije sestricu?' Posle nekoliko godina nama se rodila naša Anđelija 💕. Tako da, zahvaljujući Bogu, Svetom Zosimu i Jakovu, mi danas imamo troje dece. Moj muž je zdrav, sve je u redu i sve je kako treba.

Autor: redportal.rs

#manastir

#tumane

#čudo