Nedeljka: Htela sam sa vama da podelim svoje životno iskustvo, zbog koga ću imati neraskidivu vezu za vreme ovozemaljakog života sa manastirom Tumane, Svetim Zosimom i Svetim Jakovom

Nedeljka Konjević iz Teslića (Republika Srpska) podelila je svoju ispovest o čudu u manastiru Tumane:

Htela sam sa vama da podelim svoje životno iskustvo, zbog koga ću imati neraskidivu vezu za vreme ovozemaljakog života sa manastirom Tumane, Svetim Zosimom i Svetim Jakovom 🙏🏻.
U 6. mesecu trudnoće doktor mi saopštava užasne vesti. Moja beba ima proširenje desne moždane komore izmere 18 mm i da može doći do neuroloških problema, koje bi beba imala i da bi po rođenju išla na operaciju, jer ta proširenja stvaraju začepljenja kanalića na mozgu i tu gde je začepljenje ugrađuje se cevčica. Skrhani od brige i bola, odlučujemo da krenemo u manastir Tumane.
Juna 2021. dolazimo u manastir, ulazim u crkvu i kako prelazim prag, tako počinjem da plačem... Bilo je to nešto jače od mene, u takvom stanju nisam mogla da se saberem, samo sam ponavljala: Molim vas, Sveti Zosime i Jakove, da mi se beba rodi živa i zdrava. Sve vreme koje sam provela u manastiru, moleći se i celivajući kivote svetaca, bilo je pod stresom i plakanjem 💔😥. Izlazeći iz manastira prestajem da plačem, kao da sam svu tugu i teret zamenila verom, kao da mi je pao kamen sa srca. Prisustvujem molitvi za zdravlje i počinjem da gubim svest, ali nisam odustala. Pokušavajući da se saberem, jedina misao mi je stalno bila prisutna: ako se rodi dečak i bude zdrav, daću mu ime Jakov, i tako se sve vreme molila Bogu 🙏🏻.

Foto: manastirtumane.org/Manastir Tumane

Vraćamo se u Banjaluku i konačno me doktori šalju na Institut za majku i dete u Beogradu. U međuvremenu je suprug bio u Tumanu da se pomoli svetiteljima za zdravlje naše bebe. Na Institutu ustanovljavaju da se proširenje smanjilo na 10 mm. Šalju me da uradim pregled na magnetnoj rezonanci i tu se isto pokazalo, da je proširenje 10 mm, ali da je veliko čudo kako nije došlo ni do kakvog oštećenja. Kroz nekoliko dana u Tesliću na redovnom pregledu, tada već uveliko u 8. mesecu trudnoće, doktor mi saopštava da ovo što vidi na ultrazvuku jeste Božije čudo. Proširenja nema, nestalo je, povuklo se 😍. Znala sam – Bogu je sve moguće u trenutku.
Kada smo saznali da je naša beba zdrava, suprug je pre mog porođaja otišao u manastir da se zahvali Bogu i svetiteljima. Devetog novembra rađa se živa i zdrava beba, kojoj smo u znak zahvalnosti i obećanja Bogu dali ime Jakov 🙏🏻💕.

Am­bi­jen­tal­na le­po­ta sa jed­ne i du­hov­ni mir sa dru­ge stra­ne, te pri­su­stvo svetinja, manastir Tu­mane či­ne vred­nim ka­ko u du­hov­nom ta­ko i kul­tur­no-isto­rij­skom smi­slu. Ovaj bra­ni­čev­ski ma­na­stir osta­vlja di­van uti­sak sva­ko­me ko se u nje­mu na­đe, ple­ne­ći svo­jom le­po­tom i okru­že­njem u ko­me se na­la­zi, na­da­sve bu­du­ći sve­dok ve­re i tru­da jed­no­ga na­ro­da, kao i sve­ti­o­nik za bu­du­će Bo­ži­je car­stvo 🙏🏻.

Autor: redportal.rs

#ispovest

#manastir

#tumane

#čido