Predsednik naložio Kabinetu ministara da odmah podnese nacrte zakona o eksperimentalnim pravnim režimima u oblasti veštačke inteligencije

Ruski predsednik Vladimir Putin najavio je potrebu digitalne transformacije čitave zemlje u narednih 10 godina.

- U narednoj deceniji moraćemo da izvršimo digitalnu transformaciju cele zemlje, cele Rusije, da bismo svuda uveli tehnologije veštačke inteligencije - rekao je šef države govoreći u petak na međunarodnoj onlajn konferenciji Putovanje veštačkom inteligencijom.

Predsednik je primetio da će digitalna transformacija u Rusiji uticati na svakog čoveka i na sve nivoe vlasti.

- Naša zemlja je u različitim fazama uspešno rešavala ambiciozne zadatke tehnološkog i prostornog razvoja, izgrađivala železnice jedinstvenim tempom na razmeđi 19-20 veka, vršila elektrifikaciju dvadesetih i tridesetih godina prošlog veka. Ali naši planovi za široko uvođenje veštačke inteligencije će zaista uticati na svakog čoveka, svaku porodicu, svaki sektor ekonomije i socijalne sfere, svaku organizaciju i svaki nivo vlasti, čitav sistem vlasti - rekao je Putin.

Šef ruske države naložio je Vladi da odmah podnese nacrte zakona o eksperimentalnim pravnim režimima u oblasti veštačke inteligencije.

- Tražim od Vlade da odmah podnese Parlamentu nacrte zakona koji omogućavaju uvođenje eksperimentalnih pravnih režima za upotrebu tehnologija veštačke inteligencije u određenim sektorima ekonomije i socijalne sfere - rekao je on.

Predsednik je takođe naložio Kabinetu ministara da pripremi strategije digitalne transformacije za deset ključnih sektora ruske ekonomije i socijalne sfere.

- U bliskoj budućnosti Vlada treba da odobri strategije za digitalnu transformaciju deset ključnih sektora domaće ekonomije i socijalne sfere, praktične mere za uvođenje algoritama veštačke inteligencije u svoj rad, tako da postanu pouzdani pomoćnici lekara, transformišu naše gradove i široko se koriste u komunalnim delatnostima, saobraćaju u industriji - naveo je Putin.

Autor: redportal.rs

#Digitalizacija

#Veštačkainteligencija

#Vladimir Putin

#putin

#rusija